Skip to main content
Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  pisarnica@drnis.hr

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna (VI) Urbanističkog plana uređenja Grada Drniša

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. PDF JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Izmjena i dopuna (VI) Urbanističkog plana uređenja Grada Drniša 188 KB Preuzmi
2. PDF OBJAVA JAVNE RASPRAVE – Prijedlog Izmjena i dopuna (VI) Urbanističkog plana uređenja Grada Drniša 199 KB Preuzmi
3. PDF IZMJENE I DOPUNE (VI) URBANISTIČKOG PLANA UREÐENJA GRADA DRNIŠA 10,6 MB Preuzmi
4. PDF ODLUKA O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA (VI) URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA DRNIŠA 390 KB Preuzmi
5. PDF 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 3,32 MB Preuzmi
6. PDF 2.1. PROMET I TELEKOMUNIKACIJE 3,25 MB Preuzmi
7. PDF 2.2. ELEKTROOPSKRBA I PLINOOPSKRBA 3,22 MB Preuzmi
8. PDF 2.3. VODOOPSKRBA 3,20 MB Preuzmi
9. PDF 2.4. ODVODNJA 3,23 MB Preuzmi
10. PDF 3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA 3,20 MB Preuzmi
11. PDF 4. OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE 3,18 MB Preuzmi
12. PDF IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI 4,26 MB Preuzmi