Skip to main content
Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  pisarnica@drnis.hr

Pregled održanih aktivnosti u sklopu projekta "Budimo aktivni i dalje"

Ekološka udruga "Krka" Knin u partnerstvu s Gradom Drnišom nastavlja s provedbom projekta "Budimo aktivni i dalje!" zbog velike potrebe da se javnost informira, obrazuje i aktivnije uključi u proces zaštite okoliša.

Tijekom studenoga 2023. održali smo tri ekološke radionice o zaštiti okoliša s naglaskom upoznavanja građana s Aarhuškom konvencijom i Zakonom o zaštiti okoliša, te važnosti očuvanja okoliša i odvajanju otpada s primjerima dobre prakse.

Nastavi čitati

Akcija informiranja građana o važnosti uključivanja u proces zaštite okoliša i gospodarenja otpadom u sklopu projekta "Budimo aktivni i dalje!"

Ekološka udruga "Krka" Knin u partnerstvu s Gradom Drnišom nastavlja s provedbom projekta "Budimo aktivni i dalje!" zbog velike potrebe da se javnost informira, obrazuje i aktivnije uključi u proces zaštite okoliša. Pozivamo građane Grada Drniša i okolice da nas posjete dana 22.11., 28.11. i 30.11. od 10 h do 11 h u Drnišu (gradski trg Poljana) na Info pultu putem kojeg ćemo organizirat akcije informiranja građana o važnosti uključivanja u proces zaštite okoliša i gospodarenja otpadom.

Na info pultu građanima ćemo podijeliti edukativne brošure i priručnike "Budimo aktivni".

Nastavi čitati

Održana akcija informiranja građana o propisnom odvajanju otpada u sklopu projekta "Budimo aktivni i dalje!"

Dana 18.10.2023. u Drnišu održana je akcija informiranja građana o projektu putem info pulta te i akcija podjele platnenih vrećica građanima u sklopu projekta "Budimo aktivni i dalje!". Posjetitelji su besplatno preuzeli platnene vrećice, edukativne brošure i priručnike "Budimo aktivni", izrađene u okviru projektnih aktivnosti.

Slijedeći Info pult i akcija podjele platnenih vrećica održat će se dana 25.10.2023. od 11 h do 12 h u Drnišu, na gradskom trgu Poljana.

Nastavi čitati

Obavijest o akciji informiranja građana o propisnom odvajanju otpada u sklopu projekta "Budimo aktivni i dalje!"

Ekološka udruga "Krka" Knin u partnerstvu s Gradom Drnišom nastavlja s provedbom projekta "Budimo aktivni i dalje!" zbog velike potrebe da se javnost informira, obrazuje i aktivnije uključi u proces zaštite okoliša. Projekt se provoditi na području grada Drniša, a sufinanciran je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grada Drniša.

Iako Zakon o zaštiti okoliša propisuje obvezu informiranja i izobrazbu javnosti o zaštiti okoliša u V. Nacionalnom izvješću o provedbi Aarhuške konvencije (2021.) uočeno je međutim, da javnost često nije svjesna svoje uloge u zaštiti okoliša te da ne ostvaruje prava ta prava.

Nastavi čitati

Započela provedba projekta "Budimo aktivni i dalje!"

Ekološka udruga "Krka" Knin u partnerstvu s Gradom Drnišom započela je s provedbom projekta "Budimo aktivni i dalje!" zbog velike potrebe da se javnost informira, obrazuje i aktivnije uključi u proces zaštite okoliša. Projekt će se provoditi na području grada Drniša, a sufinanciran je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grada Drniša.

Nastavi čitati

Odobren projekt „Budimo aktivni i dalje"

Projekt „Budimo aktivni i dalje“ koji je Ekološka udruga "Krka" prijavila u partnerstvu sa Gradom Drnišom na Javni natječaj za sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti organizacija civilnog društva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobren je u iznosu od 100.000,00 kuna (13.272,28 EUR). 

Projekt će se provoditi na području grada Drniša u trajanju od 8 mjeseci.

Nastavi čitati