Skip to main content
Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  pisarnica@drnis.hr

Reciklažno dvorište u Drnišu ostvarilo pozitivne pokazatelje u prvoj godini rada

Prošlo je godinu dana od odobrenja završnog izvješća za projekt "Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području Grada Drniša", kojeg je Grad Drniš proveo tijekom 2018. i 2019. godine.

Grad Drniš je nakon ishodovanja uporabne dozvole, reciklažno dvorište dao na korištenje, upravljanje i održavanje Gradskoj čistoći Drniš d.o.o., koja je u prvoj godini rada prikupila preko 300 tona odvojeno prikupljenog otpada (papira, kartona, plastike, guma, EE otpada, stakla, stiropora, glomaznog otpada) – otpada koje se prikuplja u reciklažnom dvorištu, skladišti i dalje distribuira na recikliranje.

Nastavi čitati

Grad Drniš dao na korištenje opremu učeničkoj zadruzi "Smrika"

Opremu nabavljenu u okviru projekta "Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području Grada Drniša" Grad Drniš je dao na korištenje Osnovnoj školi "Antuna Mihanovića Petropoljskog" u Drnišu za potrebe Učeničke zadruge "Smrika", i to: tkalački stan visine 125 cm, šivaći stroj SINGER, te aparat za filcanje vune.

Djeca su sudjelovala u projektnim aktivnostima, te su i koristila ovu opremu u izradi brojnih suvenira, torba, lutki i slično.

Krajem 2019. godine je u sklopu projekta "Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području Grada Drniša" održana i izložba dječjih radova izrađenih u učeničkoj zadruzi "Smrika" pod vodstvom prof. Anite Cote.

Nastavi čitati

Reciklažno dvorište u Drnišu započelo s radom

Reciklažno dvorište u Drnišu započelo je s radom u srpnju ove godine. Izgrađeno je i opremljeno u sklopu provedbe projekta "Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području Grada Drniša". Projekt je sufinanciran sredstvima Kohezijskog fonda. Ukupna vrijednost projekta je bila 3.219.850,62 kuna, od čega su prihvatljivi troškovi 3.039.188,12 kuna, a bespovratna sredstva su odobrena u iznosu od 2.583.309,90 kuna, što je 85% ukupno prihvatljivih troškova.

Nakon provedenog projekta i ishodovane uporabne dozvole, Grad Drniš je predao prostor reciklažnog dvorišta na upravljanje, korištenje i održavanje Gradskoj čistoći Drniš d.o.o. Gradska čistoća Drniš d.o.o. je upisana u Očevidnik reciklažnih dvorišta pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike s danom 9. srpnja 2019. godine pod red. brojem REC-143.

Reciklažno dvorište je otvoreno svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati, a subotom od 8,00 do 13,00 sati. Nedjeljom i praznikom reciklažno dvorište ne radi.

Nastavi čitati

Otvoreno reciklažno dvorište u Drnišu

U četvrtak 18. travnja 2019. g. u Drnišu je svečano otvoreno novoizgrađeno reciklažno dvorište vrijedno oko 3,2 milijuna kuna, od kojih je iz europskog Kohezijskog fonda osigurano oko 2,6 milijuna kuna, odnosno 85% prihvatljivih izdataka.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU također je financiralo projekt s 364 tisuće kuna, dok je Grad Drniš sudjelovao s 271 tisuću kuna.

Grad Drniš prijavio se 2017. godine na Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Građenje reciklažnih dvorišta” u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” 2014. – 2020. te je potom potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grada Drniša.

Cilj projekta je izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta čime će se postići povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada a ujedno i smanjenje količine otpada koji će se odlagati na odlagališta. Kroz projekt su provedene brojne informativno-obrazovne aktivnosti prilagođene odraslima i djeci. Radom reciklažnog dvorišta zadovoljit će se i ispuniti potrebni zakonski uvjeti te će se pridonijeti povećanju stope recikliranja i zaštiti okoliša, a shodno tome i povećanju kvalitete života građana Drniša.

Nastavi čitati

Otvorena izložba dječjih radova od recikliranog materijala

Jučer je u predvorju kino dvorane u Drnišu otvorena izložba dječjih radova od recikliranog materijala, koje su djeca izradila na radionicama u sklopu projekta "Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području Grada Drniša". U okviru projekta su se organizirale četiri radionice za djecu nižeg uzrasta pod nazivom "Otpad nije smeće" i četiri radionice pod nazivom "ART reciklaža" za djecu višeg uzrasta.

Izložba je otvorena do četvrtka 18. travnja od 11,30 do 13,30 sati.

Prije otvaranja izložbe djeca iz Dječjeg vrtića Drniš i Osnovne škole "Antuna Mihanovića Petropoljskog" su uživala u predstavi "Eko jeka i čarobna planeta".

Nastavi čitati