Skip to main content
Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  pisarnica@drnis.hr

Urbanistički plan uređenja poslovne zone "Radonić"

Tekstualni dio:

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. PDF URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA POSLOVNE ZONE RADONIĆ - Odredbe za provođenje 1,5 MB Preuzmi

Grafički dio:

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. JPG KARTA 1 - Korištenje i namjena površina 463 KB Preuzmi
2. JPG KARTA 2.1 - Infrastrukturni sustavi (promet) 520 KB Preuzmi
3. JPG KARTA 2.2 - Infrastrukturni sustavi (telekomunikacije i elektroopskrba) 572 KB Preuzmi
4. JPG KARTA 2.3 - Infrastrukturni sustavi (vodoopskrba i odvodnja) 571 KB Preuzmi
5. JPG KARTA 3 - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina 543 KB Preuzmi
6. JPG KARTA 4 - Uvjeti i načini gradnje 681 KB Preuzmi