Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  tajnistvo@drnis.hr

Gradsko vijeće Grada Drniša

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru djelokruga Grada, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i statutom Grada Drniša.

Popis vijećnika Gradskog vijeća Grada Drniša (2017. – 2021.)

 1. Ante Pleadin
 2. Petar Abramac
 3. Zrinka Kulušić
 4. Dragan Radeljak
 5. Nikolina Andabaka Sučić
 6. Barbara Mikulandra Jerković
 7. Tomislav Malenica
 8. Ana Mrđen
 9. Šime Živković
 10. Ante Čupić
 11. Anđelka Tomić
 12. Ivan Ćurić
 13. Goran Ercegovac
 14. Vlatka Duilo
 15. Marija Kunac
 16. Ivica Kosor
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA DRNIŠA PDF 283 KB

© Grad Drniš. Sva prava zadržana. Izjava o kolačićima. Digitalna pristupačnost. Izrada, hosting i održavanje Desk.hr.
- Arhiva

Na vrh