Skip to main content
Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  pisarnica@drnis.hr

Gradsko vijeće prihvatilo prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Drniša

Na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Drniša, koja se održala u petak, 8. lipnja 2018. godine, Gradsko vijeće je prihvatilo prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Drniša. Program je upućen Šibensko-kninskoj županiji na dobivanje prethodnog mišljenja i Ministarstvu poljoprivrede na dobivanje suglasnosti.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. PDF PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA PODRUČJE GRADA DRNIŠA 916 KB Preuzmi
2. PDF TABLICA - PRIKAZ RASPOLAGANJA PO KATASTARSKIM ČESTICAMA I OBLICIMA RASPOLAGANJA 1,68 MB Preuzmi
3. PDF ODLUKA GRADSKOG VIJEĆA O PRIGOVORIMA 1,07 MB Preuzmi
4. PDF ZAKLJUČAK GRADSKOG VIJEĆA O PRIHVAĆANJU PROGRAMA 299 KB Preuzmi