Skip to main content
Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  pisarnica@drnis.hr

Reciklažno dvorište u Drnišu ostvarilo pozitivne pokazatelje u prvoj godini rada

Prošlo je godinu dana od odobrenja završnog izvješća za projekt "Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području Grada Drniša", kojeg je Grad Drniš proveo tijekom 2018. i 2019. godine.

Grad Drniš je nakon ishodovanja uporabne dozvole, reciklažno dvorište dao na korištenje, upravljanje i održavanje Gradskoj čistoći Drniš d.o.o., koja je u prvoj godini rada prikupila preko 300 tona odvojeno prikupljenog otpada (papira, kartona, plastike, guma, EE otpada, stakla, stiropora, glomaznog otpada) – otpada koje se prikuplja u reciklažnom dvorištu, skladišti i dalje distribuira na recikliranje.

Mali podsjetnik na vrste otpada koje se mogu prikupljati u reciklažnom dvorištu:

 • Kartonska i papirna ambalaža
 • Papir bez primjesa
 • Staklo - ambalažno i ravno
 • Metalna ambalaža - pića i napitci
 • Metali crni
 • Metali obojani
 • Odjeća
 • Plastika (PE kruta plastika, PET ambalaža, PS kruta plastika, folijarna plastika, ostala plastika)
 • Biorazgradivi otpad s javnih površina i okućnica - "zeleni otpad"
 • Drvo - komadno
 • Automobilske gume
 • EE otpad - elektronički
 • EE otpad – električni (bijela tehnika)
 • Građevni (građevinska šuta)
 • Otpadna jestiva ulja
 • Glomazni - pretežno metalni (dijelovi otpadnih vozila, ostali metalni otpad)
 • Glomazni – nemetalni (madraci, otpad miješanog sadržaja, namještaj i sl.)
 • Tekstil

Odlaganje otpada u reciklažnom dvorištu je besplatno za građane.

Doći s važećom osobnom iskaznicom.

Čuvajmo zdravlje i okoliš pravilnim odlaganjem otpada!