Skip to main content
Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  pisarnica@drnis.hr

Pregled održanih aktivnosti u sklopu projekta "Budimo aktivni i dalje"

Ekološka udruga "Krka" Knin u partnerstvu s Gradom Drnišom nastavlja s provedbom projekta "Budimo aktivni i dalje!" zbog velike potrebe da se javnost informira, obrazuje i aktivnije uključi u proces zaštite okoliša.

Tijekom studenoga 2023. održali smo tri ekološke radionice o zaštiti okoliša s naglaskom upoznavanja građana s Aarhuškom konvencijom i Zakonom o zaštiti okoliša, te važnosti očuvanja okoliša i odvajanju otpada s primjerima dobre prakse.

Osim radionica održali smo i tri Info pulta putem kojeg smo informirali građane o važnosti uključivanja u proces zaštite okoliša i gospodarenja otpadom.

Na info pultu građanima smo podijelili edukativne brošure i priručnike "Budimo aktivni".

U sklopu projekta nabavljen je i dodatni Info pult koji je postavljen u prostorijama Grada Drniša, Trg Kralja Tomislava 1. Na Info pultu građani će kontinuirano za vrijeme trajanja projekta, ali i nakon završetka moći preuzeti edukativne brošure i priručnike "Budimo aktivni" te besplatne platnene vrećice.