Skip to main content
Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  pisarnica@drnis.hr

Odobren projekt „Budimo aktivni i dalje"

Projekt „Budimo aktivni i dalje“ koji je Ekološka udruga "Krka" prijavila u partnerstvu sa Gradom Drnišom na Javni natječaj za sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti organizacija civilnog društva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobren je u iznosu od 100.000,00 kuna (13.272,28 EUR). 

Projekt će se provoditi na području grada Drniša u trajanju od 8 mjeseci.

Osim izrade brojnih promotivnih materijala, kroz projekt će se održati edukativne radionice o zaštiti okoliša, s naglaskom upoznavanja građana s Aarhuškom konvencijom i Zakonom o zaštiti okoliša, te odvajanju otpada.

Organizacijom 2 akcije besplatne podjele platnenih vrećica građane će se potaknuti da više koriste platnene vrećice, te će se na taj način doprinijeti smanjenju korištenja plastičnih vrećica.

Projektne aktivnosti će se kontinuirano promovirati putem web stranica i društvenih mreža udruge i Grada Drniša, te će na taj način građani biti informirani o svim aktivnostima projekta.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. ODLUKA O ODABIRU KORISNIKA I DODJELI SREDSTAVA PDF 611 KB