Skip to main content
Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  pisarnica@drnis.hr

Započela provedba projekta "Budimo aktivni i dalje!"

Ekološka udruga "Krka" Knin u partnerstvu s Gradom Drnišom započela je s provedbom projekta "Budimo aktivni i dalje!" zbog velike potrebe da se javnost informira, obrazuje i aktivnije uključi u proces zaštite okoliša. Projekt će se provoditi na području grada Drniša, a sufinanciran je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grada Drniša.

Iako Zakon o zaštiti okoliša propisuje obvezu informiranja i izobrazbu javnosti o zaštiti okoliša u V. Nacionalnom izvješću o provedbi Aarhuške konvencije (2021.) uočeno je međutim, da javnost često nije svjesna svoje uloge u zaštiti okoliša te da ne ostvaruje prava ta prava.

Iako su mnogi gradovi i općine otvorili reciklažna ili mobilna reciklažna dvorišta te postoje brojne mogućnosti besplatnog prikupljanja npr. glomaznog otpada, EE otpada, igračaka, odjeće i sl. većina građana i dalje, na žalost nepropisno odvaja otpad koji vrlo često, radi nepostojanja spremnika za miješani komunalni otpad na javnim površinama, završi na ilegalnim deponijama otpada te se često stvaraju i nove ilegalne deponije.

Ciljevi projekta:

 1. Doprinos informiranju i izobrazbi građana u njihovoj ulozi u zaštiti okoliša
 2. Doprinos informiranju i izobrazbi građana o odvajanju otpada
 3. Doprinos stvaranju aktivnog građanstva
 4. Podizanje svijesti građana o važnosti očuvanja okoliša
 5. Poticanje građana da se aktivnije uključe u proces odvajanja otpada na području grada Drniša
 6. Smanjenje količina miješanog komunalnog otpada na deponijama te povećana količina odvojeno prikupljenog otpada

Aktivnosti projekta:

 1. Izrada 2 Info pulta
 2. Postavljanje jednog info pulta u prostorije gradske tvrtke „Gradska čistoća Drniš“ d.o.o.
 3. Održavanje 5 akcija informiranja putem eko-info pulta na javnim površinama
 4. Osmišljavanje, izrada i podjela edukativnih brošura na Info pultovima
 5. Prilagodba, tisak i distribucija priručnika „ Budimo aktivni!“
 6. Organizacija 3 edukativne radionice o zaštiti okoliša
 7. Organizacija 2 akcije podjele besplatnih platnenih vrećica
 8. Promocija projekta

Projekt sufinanciraju Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grad Drniš.

Čuvajmo okoliš zajedno!