Skip to main content
Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  pisarnica@drnis.hr

Kako prijaviti štetu na opožarenom poljoprivrednom zemljištu?

Savjetodavna služba Ministarstva poljoprivrede oformila je skupinu koordinatora na opožarenim područjima u četiri (4) dalmatinske županije.

Koordinatori daju tehničke preporuke za sanaciju poljoprivrednog zemljišta, trajnih nasada  i ostalih proizvodnih resursa s ciljem revitalizacije poljoprivredne proizvodnje te pružaju stručnu pomoć kod prijave na Natječaj za operaciju 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“.

Koordinatori upravo popisuju područja na kojima je proglašena elementarna nepogoda – požar. Temeljem tih informacija u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju definirat će se popis poljoprivrednika i točan popis zemljišnih parcela (ARKOD) obuhvaćenih nepogodom.

Nakon toga će kontaktirati registrirane poljoprivrednike, ali i one koji nisu trenutno upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i ARKOD, a koriste poljoprivredno zemljište na opožarenom području. Pregledat će prijave šteta (obrasce) kako bi ustanovili status poljoprivrednog gospodarstva i prihvatljivost za prijavu na Natječaj, a svim zainteresiranima pomoći će u pripremi prijave.

Nastavi čitati

Obavijest poljoprivrednicima koji su imali velike materijalne štete na poljoprivrednim površinama uzrokovane požarima, tučama, mrazovima i poplavama

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 4. kolovoza 2017. godine Natječaj za provedbu podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“ – provedba tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“.

Putem ovog natječaja, poljoprivrednici će moći prijaviti svoje projekte tj. Zahtjeve za potporu.

Bespovratna sredstva u natječaju iz podmjere 5.2. namijenjena su svim poljoprivrednicima s područja RH čija su gospodarstva smještena u jedinicama lokalne samouprave koje su proglasile elementarnu nepogodu ili katastrofalni događaj. Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika kojima je, uslijed elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja, koji je nastupio nakon 1.siječnja 2014. godine, uništeno najmanje 30% poljoprivrednog potencijala. Cilj je ove podmjere omogućiti takvim gospodarstvima obnovu vlastitih zemljišta i proizvodnog potencijala te nastavak poljoprivredne proizvodnje.

Nastavi čitati

Obavijest o postupku prijave štete od elementarne nepogode mraza

Šteta od mraza koji je i ove godine u noći 21./22. travnja prouzročio velika oštećenja na poljoprivrednim kulturama, posebno na vinovoj lozi i povrtnim kulturama, prijavljuje se u roku od osam dana od nastanka štete Gradskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Drniša u prostorijama Grada Drniša, na telefon 022 888 837 ili popunjeni Obrazac EN-P dostaviti na adresu: GRAD DRNIŠ, Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, Trg kralja Tomislava 1, 22320 Drniš.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. PDF OBRAZAC EN-P (PDF Format) 54 KB Preuzmi
2. DOCX OBRAZAC EN-P (MS Word format) 46 KB Preuzmi

Poziv za prijavu štete od elementarne nepogode - mraza

Zbog velikih šteta nastalih na poljoprivrednim kulturama i trajnim nasadima prouzročenih mrazom i niskim temperaturama koje su u razdoblju od 21. do 28. travnja 2016. godine pogodile i područje Grada Drniša, Župan Šibensko-kninske županije proglasio je elementarnu nepogodu od mraza (Odluka o proglašenju elementarne nepogode 07 – mraza na području Općine Promina, Općine Unešić, Općine Ružić, Grada Drniša i Grada Skradina, KLASA: 920-11/16-01/1, UR.BROJ: 2182/1-06-16-6 od 4. svibnja 2016. godine.

Kako je dužnost svake fizičke i pravne osobe da štetu prijavi u skladu sa člankom 28. stavak 1. i 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“, br.73/97), ovim putem pozivaju se svi oštećeni da štetu prijave nadležnom Gradskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Drniša u roku od 8 dana tj. do 12. svibnja 2016. godine.

Prijave se primaju radnim danom od 07.00 – 15.00 sati u prostorijama Grada Drniša, Trg kralja Tomislava 1, drugi kat  i na tel. 022/888 837.