Skip to main content
Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  pisarnica@drnis.hr

Poziv za prijavu štete od elementarne nepogode - mraza

Zbog velikih šteta nastalih na poljoprivrednim kulturama i trajnim nasadima prouzročenih mrazom i niskim temperaturama koje su u razdoblju od 21. do 28. travnja 2016. godine pogodile i područje Grada Drniša, Župan Šibensko-kninske županije proglasio je elementarnu nepogodu od mraza (Odluka o proglašenju elementarne nepogode 07 – mraza na području Općine Promina, Općine Unešić, Općine Ružić, Grada Drniša i Grada Skradina, KLASA: 920-11/16-01/1, UR.BROJ: 2182/1-06-16-6 od 4. svibnja 2016. godine.

Kako je dužnost svake fizičke i pravne osobe da štetu prijavi u skladu sa člankom 28. stavak 1. i 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“, br.73/97), ovim putem pozivaju se svi oštećeni da štetu prijave nadležnom Gradskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Drniša u roku od 8 dana tj. do 12. svibnja 2016. godine.

Prijave se primaju radnim danom od 07.00 – 15.00 sati u prostorijama Grada Drniša, Trg kralja Tomislava 1, drugi kat  i na tel. 022/888 837.