Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  pisarnica@drnis.hr

Grad Drniš, kao javni naručitelj, obvezan je temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova (male i velike vrijednosti) ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, provesti postupak obveznog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od minimalno 5 (pet) dana.

Na prethodno savjetovanje stavlja se:

  • opis predmeta nabave,
  • tehničke specifikacije,
  • kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,
  • kriterije za odabir ponude, i
  • posebni uvjeti za izvršenje ugovora.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti za dobivanje ugovora o javnoj nabavi pozivaju se na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju kako bi davanjem primjedbi, prijedloga i savjeta doprinijeli kvalitetnijoj provedbi postupka nabave i odabiru najbolje ponude, poštujući načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.

Nakon svakog provedenog savjetovanja Grad Drniš razmotrit će sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na svojoj internetskoj stranici.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju za postupak: Adaptacija i opremanje prostora na 1. katu predškolske ustanove u objektu Dječji vrtić Drniš

Naručitelj Grad Drniš je objavio Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju za postupak: Adaptacija i opremanje prostora na 1. katu predškolske ustanove u objektu Dječji vrtić Drniš.

Objavljeni dokument možete preuzeti OVDJE.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. IZVJEŠĆE PDF 253 KB

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnik) za predmet javne nabave "Adaptacija i opremanje prostora na 1. katu predškolske ustanove u objektu Dječji vrtić Drniš

Naručitelj Grad Drniš je objavio Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika) za postupak: Adaptacija i opremanje prostora na 1. katu predškolske ustanove u objektu Dječji vrtić Drniš.

Objavljene dokumente možete pogledati u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH ovdje OVDJE, pod rubrikom "Prethodna savjetovanja".

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnik) za predmet javne nabave "Pojačano održavanje prometnice - nerazvrstane ceste u naselju Siverić - Jabuka"

Naručitelj Grad Drniš je objavio Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika) za postupak: Pojačano održavanje prometnice - nerazvrstane ceste u naselju Siverić - Jabuka.

Objavljeni dokument možete preuzeti OVDJE.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika) za postupak "Pojačano održavanje nerazvrstane ceste u naselju Siverić"

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Naručitelj stavlja nacrt dokumentacije o nabavi s prilozima za postupak POJAČANO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANE CESTE U NASELJU SIVERIĆ na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu svoje primjedbe i prijedloge u vezi s nacrtom dokumentacije o nabavi dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske https://eojn.nn.hr. Po isteku roka, a prije objave poziva na nadmetanje, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju istih izraditi Izvješće koje će objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Naručitelj Grad Drniš je objavio Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika) za postupak "Pojačano održavanje nerazvrstane ceste u naselju Siverić“.

Objavljeni dokument možete preuzeti OVDJE.

© Grad Drniš. Sva prava zadržana. Izjava o kolačićima. Digitalna pristupačnost. Izrada, hosting i održavanje Desk.hr.
- Arhiva

Na vrh