Skip to main content
Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  pisarnica@drnis.hr

Sukob interesa - 2021.

Temeljem čl. 80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj: 120/16) Grad Drniš kao javni naručitelj objavljuje:

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA

s kojima je Grad Drniš kao naručitelj u sukobu interesa sukladno odredbama čl. 75. do čl. 83. Zakona o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju):  

  1. FAGUS d.o.o., Drniš, fra Joze Jerkovića 1

Sukob interesa - 2020.

Temeljem čl. 80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj: 120/16) Grad Drniš kao javni naručitelj objavljuje:

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA

s kojima je Grad Drniš kao naručitelj u sukobu interesa sukladno odredbama čl. 75. do čl. 83. Zakona o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju):  

  1. KONAK d.o.o., Zadar, A. Hebranga 6D
  2. FAGUS d.o.o., Drniš, fra Joze Jerkovića 1
  3. HRVATSKI TELEKOM, Ulica Roberta Frangeša, Zagreb
  4. Opća bolnica Šibensko-kninske županije, Stjepana Radića 83, Šibenik 22000, OIB:03861060066

Izjave gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika o postojanju/ne postojanju sukoba interesa u smislu članka 80. Stavka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/16)

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. PDF Josip Begonja - Izjava o postojanju/ne postojanju sukoba interesa u smislu članka 80. Stavka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/16) 365 KB Preuzmi
2. PDF Tomislav Dželalija - Izjava o postojanju/ne postojanju sukoba interesa u smislu članka 80. Stavka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/16) 328 KB Preuzmi