Skip to main content
Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  pisarnica@drnis.hr

Detaljni plan uređenja stambene zone Kalun u Drnišu

Tekstualni dio:

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. PDF URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA STAMBENE ZONE KALUN 5,9 MB Preuzmi

Grafički dio:

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. JPG KARTA 1 - Detaljna namjena površina 1 MB Preuzmi
2. JPG KARTA 2.1 - Infrastrukturna mreža (promet) 1 MB Preuzmi
3. JPG KARTA 2.2 - Infrastrukturna mreža (telekomunikacije, elektroopskrba) 0,9 MB Preuzmi
4. JPG KARTA 2.3 - Infrastrukturna mreža (vodoopskrba i odvodnja) 1 MB Preuzmi
5. JPG KARTA 3 - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora 0,9 MB Preuzmi
6. JPG KARTA 4 - Uvjeti gradnje 1,2 MB Preuzmi