Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  tajnistvo@drnis.hr

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika) za postupak „Pojačano održavanje nerazvrstane ceste u naselju Siverić“

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Naručitelj stavlja nacrt dokumentacije o nabavi s prilozima za postupak POJAČANO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANE CESTE U NASELJU SIVERIĆ na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu svoje primjedbe i prijedloge u vezi s nacrtom dokumentacije o nabavi dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske https://eojn.nn.hr. Po isteku roka, a prije objave poziva na nadmetanje, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju istih izraditi Izvješće koje će objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Naručitelj Grad Drniš je objavio Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika) za postupak „Pojačano održavanje nerazvrstane ceste u naselju Siverić“.

Objavljeni dokument možete preuzeti OVDJE.

© Grad Drniš. Sva prava zadržana. Izjava o kolačićima. Digitalna pristupačnost. Izrada, hosting i održavanje Desk.hr.
- Arhiva

Na vrh