Skip to main content
Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  pisarnica@drnis.hr

Javno prikupljanje ponuda

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. PDF Javno prikupljanje ponuda za nabavku usluge deratizacije, dezinsekcije i uklanjanja nepoželjne vegetacije na području Grada Drniša za 2014. – 2017. godine 180 KB Preuzmi
2. PDF Javno prikupljanje ponuda za nabavku elektro materijala za JR na području Grada Drniša za 2014. – 2017. godine 180 KB Preuzmi
3. PDF Javno prikupljanje ponuda za nabavku usluga iskopa i prijevoza na području Grada Drniša za 2014. – 2017. godine 180 KB Preuzmi
4. PDF Javno prikupljanje ponuda za nabavku kamenog granulata za područje Grada Drniša za 2014. – 2017. godine 180 KB Preuzmi
5. PDF Javno prikupljanje ponuda za održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Drniša za 2014. – 2017. godine 180 KB Preuzmi
6. PDF Javno prikupljanje ponuda za nabavka održavanja signalizacije na području Grada Drniša za 2014. –2017. godine 180 KB Preuzmi