Održana 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Drniša

Objavljeno u Sjednice Gradskog vijeća

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. SPORAZUM O UPRAVLJANJU NEKRETNINOM (VODENICOM) 130 KB
2. IZJAVA o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Drniša 255 KB
3. I. IZMJENA I DOPUNU PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Drniša za 2016. godine 215 KB
4. I. IZMJENA I DOPUNU PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Drniša za 2016 god. 211 KB
5. Izvješće o sudjelovanju u pokroviteljstvima 214 KB
6. ZAKLJUČAK o primanju na znanje polugodišnjeg Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Drniša 216 KB
7. LOKALNI PROGRAM ZA MLADE GRADA DRNIŠA 488 KB
8. ODLUKA o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama 384 KB
9. ODLUKA o upravljanju grobljima 375 KB
10. ODLUKA o dodjeli javnih priznanja Grada Drniša u 2016. godini 434 KB
11. ODLUKA o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Drniša za 2015. godinu 292 KB
12. ZAKLJUČAK o usvajanju Plana upravljanja razvojem i marketingom turizma drniškog područja 375 KB
13. Odluka za obavljanje komunalnih poslova usluge sakupljanje i postupanje s neupisanim psima, te s napuštenim i izgubljenim životinjama, te sakupljanje animalnog otpada na području Grada Drniša za 2016. -2017. godinu na temelju pisanog Ugovora u Gradu Drnišu 226 KB
14. ZAKLJUČAK o donošenju Lokalnog programa za mlade Grada Drniša za razdoblje od 2014. do 2017. godine 227 KB
15. ZAKLJUČAK o davanju na upravljanje, korištenje i održavanje autobusnog kolodvora Drniš GRADSKOJ ČISTOĆI DRNIŠ d.o.o .Drniš 223 KB
16. ZAKLJUČAK o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Drniša za razdoblje siječanj-prosinac 2015. 273 KB
17. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Gradonačelniku - Sanacija makadamske ceste od mosta na rijeci Čikoli do Miškovića ograde (Ključ), za provedbu postupka i sklapanje ugovora za uređenje nerazvrstane ceste Lišnjak - groblje sv. Ilija te za provedbu postupka i sklapanje ugovora za uređenje parkirališta na trgu Dr. F. Tuđmana u Drnišu. 226 KB
18. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Drniš 226 KB
19. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Drniš za razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine 247 KB
20. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DRNIŠA ZA 2015. GODINU 245 KB
21. II IZMJENE PLANA PRORAČUNA ZA 2016. 67 KB
22. 20. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - ZAPISNIK 3,58 MB