Grad Drniš - prijatelj djece

Održano predavanje pod nazivom "Društveno/socijalno poduzetništvo" u sklopu Lokalnog programa za mlade

Objavljeno u Lokalni program za mlade Grada Drniša

Dana 08. veljače 2016. godine u prostorijama Male gradske vijećnice Grada Drniša, održano je predavanje pod nazivom "Društveno/socijalno poduzetništvo", na kojem su predstavnici udruge "Mladi u Europskoj uniji" održali predavanje na temu poduzetnosti i poduzetništva, kao i zelenog poduzetništva, te kroz primjere dobre prakse objasnili što je to društveno/socijalno poduzetništvo i kako osnovati zadrugu.

Navedeno predavanje održalo se u sklopu projekta "TOČKA-Info centar za mlade", koji Udruga mladih "Mladi u EU" provodi u suradnji s Udrugom osoba s invaliditetom "Sveti Bartolomej" iz Knina.

Grad Drniš dobio 550 tisuća kuna iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata

Objavljeno u Razvoj turizma na rubnim dijelovima Nacionalnog parka Krka

Gradu Drnišu dodijeljeno je 558.095,48 kuna bespovratnih sredstava iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2015. godinu.

Sredstva Fonda dodijeljena su za sufinanciranje vlastitog učešća u provedbi projekta "Razvoj turizma na rubnim područjima NP Krka", na temelju Grant Contract "Tourism development at the National Park Krka boundary areas", broj ugovora IPA2007/HR/16IPO/0011-040710, sklopljenog 16. lipnja 2014. godine u sklopu Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007-2013.

EU projekt se provodi na području Grada Drniša, a predviđeni rok za završetak projekta je 16. lipnja 2016. godine.

Ministarstvo poljoprivrede: Pozivi za podnošenje prijedloga za mjere informiranja i promocije povezane s poljoprivrednim proizvodima koje se provode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama

Objavljeno u Javni pozivi

Europska komisija objavila je 04. veljače 2016. godine na stranici http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm Prvi pozivi za podnošenje prijedloga za mjere informiranja i promocije povezane s poljoprivrednim proizvodima koje se provode na unutarnjem tržištu Europske unije i u trećim zemljama u skladu sa UREDBOM (EU) br. 1144/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 22. listopada 2014. o mjerama informiranja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koje se provode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 3/2008.

Ciljevi mjera informiranja i promocije su:

  • podizanje razine svijesti o vrijednostima poljoprivrednih proizvoda Europske unije i visokim standardima koji se primjenjuju na metode proizvodnje u Europskoj uniji
  • povećanje konkurentnosti i potrošnje poljoprivrednih proizvoda Europske unije i određenih prehrambenih proizvoda te povećanje njihove prepoznatljivosti u Europskoj uniji i izvan nje
  • podizanje razine svijesti o sustavima kvalitete Europske unije i njihovog prepoznavanja
  • povećanje tržišnog udjela poljoprivrednih proizvoda i određenih prehrambenih proizvoda Europske unije, s posebnim naglaskom na ona tržišta u trećim zemljama koja imaju najveći potencijal za rast
  • ponovno uspostavljanje redovnih tržišnih uvjeta u slučaju ozbiljnog poremećaja na tržištu, gubitka povjerenja potrošača ili drugih specifičnih problema

Više informacija možete pronaći na stranicama Ministarstva poljoprivrede RH OVDJE.

NAJAVA: Predavanje o mjerama Programa ruralnog razvoja u Drnišu

Objavljeno u Obavijesti

Za područje LAG-a KRKA, predavanje o mjerama Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-2020., održati će se u Drnišu, 02.03., od 15-17:30 sati, Trg kralja Tomislava 1, Općinska zgrada.

Upravljačko tijelo Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju provode informativnu kampanju o IAKS mjerama ruralnog razvoja.

Pozivamo sve zainteresirane poljoprivrednike da prisustvuju predavanjima na kojima će predstavnici Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja prezentirati ciljeve te informirati prisutne o provedbi IAKS mjera iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.

Predavanja se odnose na sljedeće mjere:

  • Mjera 10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene
  • Mjera 11 – Ekološki uzgoj
  • Mjera 13 – Plaćanja područjima s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima

Informativna kampanja provodi se u razdoblju od 10. veljače do  8. ožujka, a raspored predavanja po županijama pogledajte u priloženoj tablici.

Poveznica: http://www.ruralnirazvoj.hr/novosti/poziv-na-predavanja-o-iaks-mjerama-ruralnog-razvoja/

U Drnišu održane tradicionalne Male maškare

Objavljeno u Grad Drniš - prijatelj djece

U četvrtak 28. siječnja u jutarnjim satima održane su tradicionalne Male maškare u Drnišu, na kojima su sudjelovala djeca iz Dječjeg vrtića Drniš i Osnovne škole Antuna Mihanovića Petropoljskog.

Gradonačelnik Josip Begonja tim je povodom predao i ključeve grada Meštru od maškara, te je time započela vladavina maškara slijedećih desetak dana.

Održana radionica za drniške udruge

Objavljeno u Udruge

Kako se Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_26_546.html),  koju je donijela Vlada RH početkom 2015. godine, mijenja dosadašnji način financiranja udruga, Grad Drniš je u pripremi novog Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Drniša.

Kao uvod donošenju novog Pravilnika, u ponedjeljak 1. veljače u Maloj gradskoj vijećnici u Drnišu održana je kratka radionica, koju je vodila gđa Aleksandra Janjić, a na kojoj su predstavnici drniških udruga upoznati sa načinom kako pripremiti kvalitetan projekat, odnosno program za prijavu na Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga, te kako pratiti provedbu tog projekta i pripremiti konačno izvješće nakon provedbe.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. RADIONICA ZA UDRUGE - PREZENTACIJA 780 KB

Poziv za sudjelovanje na predavanju "Društveno/socijalno poduzetništvo" u sklopu projekta "TOČKA-Info centar za mlade"

Objavljeno u Lokalni program za mlade Grada Drniša

Drniš, 08.02.2016. u 11:00 h – Mala gradska vijećnica

Udruga mladih "Mladi u Europskoj uniji" vas poziva na predavanje pod nazivom "Društveno/socijalno poduzetništvo" koje će se održati 08.02.2016. godine u prostoru Male gradske vijećnice u Drnišu, s početkom u 11 sati.

Navedeno predavanje održava se u sklopu projekta "TOČKA-Info centar za mlade", koji Udruga mladih "Mladi u EU" provodi u suradnji s Udrugom osoba s invaliditetom "Sveti Bartolomej" iz Knina.

Predavanje "Socijalno/društveno poduzetništvo" ima za cilj mladim ljudima približiti pojam društvenog/socijalnog poduzetništva, te ih potaknuti na bavljenje istim.

Predavanje je tematski podijeljeno tako da obuhvati pojmove poduzetnosti i poduzetništva, kao i zelenog poduzetništva, te kroz primjere dobre prakse objasni što je to društveno/socijalno poduzetništvo i kako osnovati zadrugu.

Predavanje će održati Martin Mrša i Vinko Livaković, djelatnici Udruge mladih "Mladi u EU".

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. POZIV 483 KB

Predana dokumentacija za Integrirani projekt revitalizacije kulturne baštine Grada Drniša

Objavljeno u Novosti

U petak 29. siječnja Grad Drniš je predao dokumentaciju za dodjelu bespovratnih sredstava za financiranje pripremne dokumentacije za obnovu kulturne baštine Grada Drniša. Bespovratna potpora se dodjeljuje iz Europskog fonda za regionalni razvoj za dvije grupe aktivnosti: pripremu dokumentacije i provedbu Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine. Cilj ovog programa je pružiti potporu integriranim razvojnim programima temeljenim na obnovi kulturne baštine, a koji bi kroz valorizaciju kulturne baštine doprinijeli društveno-gospodarskom razvoju određenog područja, čineći ga pritom prepoznatljivom turističkom destinacijom.

Grad Drniš se prijavio na Grupu aktivnosti A, odnosno za dodjelu potpora za izradu projektne dokumentacije za obnovu Đačkog doma (sklop kuća Divnić), zgrade Starog kina, zgrade bivšeg Doma kulture u Siveriću, te ostataka tvrđave „Gradina“. Radi se o zaštićenim nepokretnim kulturnim dobrima u vlasništvu Grada Drniša. Vrijednost ukupne projektne dokumentacije je oko 3.200.000 kuna, od čega EFRR financira 85% iznosa.

"Mladi u EU" - Održana fokus grupa za mlade te fokus grupa za predstavnike OCD-a, obrazovnih ustanova i savjeta mladih

Objavljeno u Lokalni program za mlade Grada Drniša

Dana 18. i 25. siječnja 2016. godine u prostorijama Male gradske vijećnice grada Drniša održana je fokus grupa za mlade i fokus grupa za predstavnike OCD-a, obrazovnih ustanova i savjeta mladih. Predstavnici udruge mladih „Mladi u EU“ pojasnili su sudionicima važnost iskazivanja svojih stavova, mišljenja kao i problema s kojima se susreću mladi u gradu Drnišu, kako bi se mogao donijeti i usvojiti kvalitetan Lokalni program za mlade grada Drniša. Na navedenim fokus grupama raspravljalo se o životu mladih u gradu Drnišu, njihovim školskim i izvanškolskim aktivnostima i sve većem problemu iseljavanja mladih iz grada što uvelike doprinosi depopulaciji stanovništva.