Obavijest o održavanju info radionica za tip operacije 6.3.1. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava"

Objavljeno u Natječaji

Budući je objavljen natječaj za tip operacije 6.3.1.”Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”, a Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi od 27. veljače 2017. godine, djelatnici Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Savjetodavne službe te porezna stručnjakinja Miljenka Cutvarić održat će radionice u četiri grada. Cilj radionica je upoznavanje korisnika s načinom provedbe nadolazećeg drugog natječaja za podmjeru 6.3.

Na radionicama će biti predstavljene teme vezane uz postupak prijave na natječaj, izrade poslovnog plana, obvezama korisnika glede poreznog aspekta te će biti predočeni najučestaliji problemi uočeni u prijavama s prvog natječaja.

Prijave za sudjelovanje na radionicama se zaprimaju najkasnije dva dana prije planirane edukacije. Po zaključenju prijava bit će Vam poslana poruka o točnom vremenu (sat) održavanja.

Radionice se održavaju u Splitu, Zagrebu, Osijeku i Rijeci prema sljedećem rasporedu:

 • SPLIT, 06. veljače 2017. godine, Hrvatska gospodarska komora, Obala Ante Trumbića 4
 • ZAGREB, 07. veljače 2017. godine, Kino dvorana Ministarstva gospodarstva
 • OSIJEK, 08. veljače 2017. godine, Hrvatska gospodarska komora, Europske avenije 13
 • RIJEKA, 13. veljače 2017. godine, Hrvatska gospodarska komora, Bulevar oslobođenja 23

Prijavu na radionicu možete ispuniti na sljedećoj poveznici.

Natječaj za provedbu podmjere 6.3. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava", provedba tipa operacije 6.3.1. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava"

Objavljeno u Natječaji

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je novi Natječaj za provedbu podmjere 6.3. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava", provedba tipa operacije 6.3.1. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava".

Podsjećamo, prihvatljivi Korisnici u skladu s Prilogom I, točkom 2. Natječaja su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura.

Zahtjev za potporu mogu podnijeti mala poljoprivredna gospodarstva koja su organizacijskih oblika:

 • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,
 • obrt registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
 • trgovačko društvo registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela),
 • zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Zahtjev za potporu podnosi se u elektronskom obliku putem AGRONET aplikacije, a po završetku elektronskog popunjavanja Zahtjeva za potporu u AGRONET-u, korisnik je dužan ispisati, ovjeriti/pečatiti i potpisati te dostaviti ovjerenu Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu preporučenom poštom s povratnicom ili osobno na adrese podružnica Agencije za plaćanja, ovisno o lokaciji ulaganja.

Sredstva javne potpore u skladu s točkom 4. podtočkom 1. iznose ukupno 151.261.593,00 kuna.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 27. veljače 2017. godine od 12:00:00 sati do 27. ožujka 2017. godine do 23:59:59 sati. 

Sve detalje ovog natječaja, kao i potrebnu dokumentaciju, možete pronaći na stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju OVDJE.

Rok za podnošenje novih i nadopunu postojećih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje u 2017. godini

Objavljeno u Obavijesti

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, podsjeća da se u razdoblju od 1. siječnja 2017. godine do 15. veljače 2017. godine, mogu podnositi novi zahtjevi za stambeno zbrinjavanje, kao i nadopunjavati postojeći zahtjevi, sukladno Zakonu o područjima posebne državne skrbi (“Narodne novine”, br.  86/08, 57/11, 51A/13, 148/13, 76/14, 147/14 i 18/15).

Novi zahtjevi za stambeno zbrinjavanje, nadopune postojećih zahtjeva objavljenih na listama prvenstva za 2016. godinu, kao i predaja novih te nadopune postojećih zahtjeva bivših nositelja stanarskih prava čiji se zahtjevi sukladno Zakonu ne objavljuju na listama prvenstva, predaju se u urede državne uprave u nadležnim županijama, odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba, ovisno o gradu ili općini gdje se želi ostvariti stambeno zbrinjavanje.

Zahtjevi za stambeno zbrinjavanje s lista prvenstva za 2016. godinu, o kojima nije odlučeno o pravu na stambeno zbrinjavanje rješenjem ureda državne uprave u županijama, prenose se na listu prvenstva za 2017. godinu, pri čemu se redoslijed na listi prvenstva iznova utvrđuje sukladno Uredbi o kriterijima za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje („Narodne novine“, br.  30/14 i 115/16).

Liste prvenstva u 2017. godini bit će objavljene najkasnije do 30. ožujka 2017. godine na internetskim stranicama ureda državne uprave u županijama kao i na njihovim oglasnim pločama. Na objavljene liste prvenstva, podnositelji zahtjeva za stambeno zbrinjavanje imaju pravo prigovora u predviđenom roku od petnaest dana od dana objave liste prvenstva.

Izvršne liste prvenstva objavljuju se najkasnije do 15. svibnja 2017. godine.

Informacije o sjedištima i kontaktima ureda državne uprave u županijama i upravnog tijela Grada Zagreba, možete pronaći na internetskoj stranici Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje: www.sduosz.hr

Poziv na radionicu otvorenih natječaja iz Europskog socijalnog fonda

Objavljeno u Obavijesti

JU Razvojna agencija Šibensko-kninske županije poziva zainteresirane na radionicu u vezi otvorenih natječaja: 1. „Umjetnost i kultura za mlade“ 2. „Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja“ i 3. Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja  (Europski socijalni fond  - Operativni program „ Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.).

Radionica će se održati u ponedjeljak 06.02.2017. godine s početkom u 11:00 sati u prostorijama Javne ustanove Razvojne agencije Šibensko-kninske županije, Velimira Škorpika 6 u Šibeniku.

Budući da će se na radionici raditi na izradi projektne prijave i proračuna, te zbog kvalitete same radionice, pozivaju se samo oni koji misle prijaviti svoj projekt na navedene natječaje. Oni potencijalni prijavitelji koji već imaju razrađenu projektnu ideju ili bilo što u vezi ovih natječaja, neka to ponesu na radionicu.

Vaše sudjelovanje na radionici potvrdite do petka 03.02.2017. godine na e-mail adresu: grgo.bratic@rra-sibenik.hr ili na broj telefona 022/247-189.

Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu - Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Objavljeno u Natječaji

Trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d2 „Povećana inovativnost MSP–ova“.

Cilj ovog Poziva je podržati projekte usmjerene ka novim proizvodima i uslugama s višom i visokom dodanom vrijednošću koje imaju pozitivan učinak na poslovne rezultate i rast poduzeća te s tržišnim potencijalom na međunarodnoj razini.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava 31. prosinca 2017. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti  114.000.000,00 kuna.

Poziv je namijenjen  mikro, malim ili srednjim poduzećima sukladno definiciji utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014.

Pozivom su predviđene:

 • Potpore za inovacije za MSP-ove
 • Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja
 • Potpore male vrijednosti (pod uvjetom da su dodijeljene potpore navedene u točkama A i B)

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 760.000,00HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 7.600.000,00 HRK.

Sukladno I. izmjeni Poziva (04.01.2017.) novi rok od kojeg se primaju prijave na natječaj je 15. veljače 2017. Krajnji rok za zaprimanje projektnih prijava je 31. prosinca 2017. godine.

Sve detalje ovog natječaja možete pronaći na stranicama Europskih strukturnih i investicijskih fondova OVDJE.

Objavljen video priručnik o kompostiranju

Objavljeno u Novosti

Video priručnik o kompostiranju izrađen u sklopu projekta "Kompostiranje u Šibensko-kninskoj županiji" koji je financiran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Šibensko-kninske županije i Bikarca d.o.o.

Objavljena publikacija "Možeš i ti!" ekološke udruge "Krka" o aktivnom sudjelovanju u zaštiti okoliša i prirode

Objavljeno u Novosti

Udruga "Krka" je kroz projekt "Partnerstva za okoliš" zajedno s partnerima izdala publikaciju o aktivnom sudjelovanju u zaštiti okoliša i prirode naslova "Možeš i ti!".

Publikacija nudi 20 rješenja za 20 okolišnih problema i nadamo se da će potaknuti građane da otvoreno i javno govore o problemima koji se tiču svih nas, i postanu odgovorni građani i članovi naše lokalne, ujedno i globalne zajednice.

Publikaciju možete pogledati OVDJE.

Natječaj za dodjelu novčane potpore studentima za školsku godinu 2016./2017.

Objavljeno u Natječaji

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. NATJEČAJ ZA DODJELU NOVČANE POTPORE STUDENTIMA PREMA KRITERIJU MATERIJALNOG POLOŽAJA I SOCIJALNIH UVJETA ZA ŠK. GODINU 2016./2017. 210 KB
2. NATJEČAJ ZA DODJELU NOVČANE POTPORE STUDENTIMA PREMA KRITERIJU VISOKOG PROSJEKA OCJENA ZA ŠK. GODINU 2016./2017. 209 KB
3. IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA (Word format) 22 KB
4. IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA (PDF format) 187 KB
5. PRIJAVNI OBRAZAC PREMA KRITERIJU MATERIJALNOG POLOŽAJA (Word format) 41 KB
6. PRIJAVNI OBRAZAC PREMA KRITERIJU MATERIJALNOG POLOŽAJA (PDF format) 215 KB
7. PRIJAVNI OBRAZAC PREMA KRITERIJU VISOKOG PROSJEKA OCJENA (Word format) 35 KB
8. PRIJAVNI OBRAZAC PREMA KRITERIJU VISOKOG PROSJEKA OCJENA (PDF format) 210 KB

Susret gospodarstvenika s potpredsjednicom Vlade RH i ministricom gospodarstva, poduzetništva i obrta Martinom Dalić

Objavljeno u Obavijesti

Potpredsjednica Vlade RH i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta gospođa Martina Dalić nastavlja susrete s gospodarstvenicima po županijama. Cilj susreta, odnosno okruglih stolova je omogućiti dijalog između gospodarstvenika i predstavnika Vlade RH kako bi se iz prve ruke upoznali s gorućim problemima gospodarstvenika u njihovom svakodnevnom poslovanju te čuli njihove prijedloge za poboljšanje poslovne klime.

Pozivamo Vas na okrugli stol koji će se održati u Gradskoj knjižnici Juraj Šižgorić, Šibenik, u ponedjeljak, 23. siječnja 2017. s početkom u 15:00 sati na kojem će naglasak biti na predstavljanju Akcijskog plana za administrativno rasterećenje gospodarstva.

U prilogu se nalazi poziv, program i prijavni obrazac.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. POZIV 329 KB
2. PROGRAM 321 KB
3. PRIJAVNI OBRAZAC (Word format) 110 KB
4. PRIJAVNI OBRAZAC (PDF format) 312 KB

Ministarstvo poljoprivrede: Za sufinanciranje premija osiguranja usjeva, životinja i biljaka dostupno 400 milijuna kuna - rok za zahtjeve 31. siječnja

Objavljeno u Obavijesti

Zahtjev za potporu za sufinanciranje dijela premije osiguranja usjeva, životinja i biljaka, u okviru Mjere 17 "Upravljanje rizicima" Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020., podmjere 17.1. "Premije za osiguranje usjeva, životinja i biljaka" korisnici mogu podnijeti Agenciji za plaćanja do 31. siječnja 2017.

Podsjetimo, korisnici su fizičke, pravne osobe ili grupe fizičkih ili pravnih osoba upisanih u Upisnik poljoprivrednika, a intenzitet potpore je 65% vrijednosti premije osiguranja, najviše 75.000,00 eura godišnje (u kunskoj protuvrijednosti), po korisniku. Korisnik potpore mora imati važeću policu osiguranja poljoprivredne proizvodnje u razdoblju za koji podnosi zahtjev za potporom. Polica osiguranja pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje od jednog ili više štetnih događaja, i to:

 • nepovoljne klimatske prilike
 • životinjske i biljne bolesti
 • najezda nametnika
 • okolišni incidenti i/ili
 • mjere protiv unošenja u Uniju organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Unije

Objavljena brošura Primjeri uspješno završenih projekata sufinanciranih iz Operativnog programa "Regionalna konkurentnost 2007. – 2013."

Objavljeno u Razvoj turizma na rubnim dijelovima Nacionalnog parka Krka

Do kraja 2016. godine, provedbom programa "Regionalna konkurentnost 2007.-2013.", s fizičkom provedbom uspješno je završeno 272 projekata, a u tijeku je provedba još 16 projekata. Među završenim projektima je i projekt "Razvoj turizma na rubnim dijelovima NP Krka", čiji je nositelj bio Grad Drniš.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. BROŠURA: PRIMJERI USPJEŠNO ZAVRŠENIH PROJEKATA SUFINANCIRANIH IZ OPERATIVNOG PROGRAMA "REGIONALNA KONKURENTNOST 2007. – 2013." 4,94 MB

NAJAVA: Informativna radionica za poziv "Umjetnost i kultura za mlade“ u Splitu

Objavljeno u Obavijesti

Ministarstvo kulture organizira 19. siječnja 2017. godine u prostorijama Ekonomskog fakulteta u Splitu besplatnu informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje povodom objave otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura za mlade“. Poziv je objavljen u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.- 2020.

Javni poziv za financiranje programa/projekata javnih potreba udruga i ustanova u kulturi i javnih potreba udruga civilnog društva Šibensko-kninske županije za 2017. godinu

Objavljeno u Javni pozivi

Šibensko-kninska županija objavila je Javni poziv za financiranje programa/projekata javnih potreba udruga i ustanova u kulturi i javnih potreba udruga civilnog društva Šibensko-kninske županije za 2017. godinu.

Sve detalje ovog javnog poziva možete pronaći na stranicama Šibensko-kninske županije OVDJE.