Grad Drniš - prijatelj djece

EUROPSKA KOMISIJA: Poziv na dostavu prijedloga EACEA/05/2016 u okviru programa Erasmus+

Objavljeno u Javni pozivi

Ovaj poziv na dostavu prijedloga podržava projekte iz područja obrazovanja, osposobljavanja i mladih kojima je cilj poboljšati i širiti inovativne dobre prakse u okviru Deklaracije o promicanju građanstva i zajedničkih vrijednosti slobode, snoš­ljivosti i nediskriminacije putem obrazovanja donesene 17. ožujka 2015. ("Pariška deklaracija").

Prijava podnesena na temelju ovog poziva na dostavu prijedloga mora se prvenstveno odnositi na jedan od dva sljedeća opća cilja koji treba navesti na obrascu prijave:

  1. sprečavanje nasilne radikalizacije i promicanje demokratskih vrijednosti, temeljnih prava, međukulturalnog razumijevanja i aktivnog građanstva
  2. poticanje uključenosti osoba koje se školuju, a koje su u nepovoljnom položaju uključujući i osoba migrantskog podrijetla, uz sprečavanje i suzbijanje diskriminacije.

Saznajte više o ovom pozivu u Službenom listu Europske unije OVDJE.

Kako do EU novca za ekološku poljoprivredu?

Objavljeno u Obavijesti

Osnovni uvjet za ostvarivanje potpore za ekološku poljoprivrednu proizvodnju je upis u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji kojeg vodi Agencija za plaćanja, a poljoprivredno zemljište na kojem se obavlja ekološka proiz­vodnja mora biti registrirano u ARKOD sustavu i u cijelosti uključeno u sustav kontrole ovlaštenog kontrolnog tijela. 

Poljoprivrednici koji žele ući u sustav ekološkog uzgoja trebaju podnijeti Zahtjev za ulazak u sustav potpore za Ekološki uzgoj. Prilikom ulaska u sustav potpore preuzimaju obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja ekološkog uzgoja. Agencija za plaćanja na temelju podataka iz podnesenog jedinstvenog zahtjeva, donosi Odluku o ulasku u sustav potpore, a kojom se utvrđuje obvezna površina za kontrolu koju korisnik mora zadržati tijekom obveznog razdoblja.

Saznajte više na stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju OVDJE.

Poziv za sudjelovanje na predavanju "Pokreni inicijativu" u sklopu projekta "Lokalni program za mlade grada Drniša"

Objavljeno u Lokalni program za mlade Grada Drniša

Udruga mladih "Mladi u Europskoj uniji" Vas poziva na predavanje pod nazivom "Pokreni inicijativu", koje će se održati 22. ožujka 2016. g. u 16:00 h u  prostorijama Male gradske vijećnice grada Drniša (Trg Kralja Tomislava 1) u Drnišu.

Grad Drniš provodi projekt "Lokalni program za mlade grada Drniša" u partnerstvu s Udrugom mladih "Mladi u EU",  koji financira Ministarstvo socijalne politike i mladih. Aktivnosti projekta se provode u gradu Drnišu a cilj je izrada Lokalnog programa za mlade grada Drniša, kako bi se poboljšala kvaliteta njihovog života. 

Pozivamo sve zainteresirane da sudjeluju na navedenom predavanju kako bi se informirali o tome kako osnovati udrugu za mlade, kako izraditi plan rada udruge ili plan aktivnosti neke svoje inicijative. Također mogu saznati sve informacije vezane za pitanja unaprjeđenja obrazovanja mladih, zapošljavanja i poduzetništva, socijalne politike, zdravstvene zaštite i ekologije, aktivnog sudjelovanja mladih u društvu, kulture, sporta te mobilnosti mladih grada Drniša.

Za sve informacije kontaktirajte nas na mail drnis@mladi-eu.hr.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. POZIV NA PREDAVANJE "POKRENI INICIJATIVU" 460 KB

Natječaj za dodjelu novčane potpore studentima za šk. godinu 2015./2016.

Objavljeno u Natječaji

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. NATJEČAJ 209 KB
2. OBRAZAC PRIJAVE (MS Word format) 47 KB
3. OBRAZAC PRIJAVE (PDF format) 210 KB
4. IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG DOMAĆINSTVA (MS Word format) 22 KB
5. IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG DOMAĆINSTVA (PDF format) 179 KB
6. PRAVILNIK O NAČINIMA I UVJETIMA PRUŽANJA NOVČANE POTPORE STUDENTIMA GRADA DRNIŠA 232 KB
7. IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O NAČINU I UVJETIMA PRUŽANJA NOVČANE POTPORE STUDENATIMA GRADA DRNIŠA 273 KB

Pozivnica za međunarodni seminar "Redefiniranje poduzetništva" (Vodice, Hotel Olympia, 17. - 19.3.2016.)

Objavljeno u Obavijesti

U Vodicama, 17. - 19. 3. 2016. u hotelu Olympia, u sklopu prezentacije i edukacije programa 'Mindset' održava se međunarodni seminar "Redefiniranje poduzetništva". 

Riječ je o prezentaciji programa koji istražuje temeljne aspekte poduzetničkog razmišljanja – zajednički skup uvjerenja i pretpostavki koji pokreću ponašanja koja omogućuju poduzetnicima uspjeti unatoč ograničenih resursa i izazovnih okolnosti. Voditelj prezentacije je g. Gary Schoeniger, osnivač ELI, kreator programa. Na prezentaciji mogu sudjelovati predstavnici obrazovnog sektora, lokalnih zajednica i institucija podrške ekonomskom razvoju, učenici, studenti te poduzetnici. Edukacija je besplatna, a službeni jezik je engleski. Prijave je potrebno poslati najkasnije dva dana prije održavanja seminara na e-mail katarinaj8@gmail.com.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. "MINDSET" PROGRAM 177 KB
2. POZIVNICA ZA MEĐUNARODNI SEMINAR - VODICE (17. - 19. ožujka 2016. godine) 848 KB

Javni poziv za predlaganje projekata, programa i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Drniša za 2016. godinu

Objavljeno u Javni pozivi

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. JAVNI POZIV za predlaganje projekata, programa i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Drniša za 2016. godinu 207 KB
2. OBRAZAC 1 - PRIJAVA (MS Word format) 131 KB
3. OBRAZAC 1 - PRIJAVA (PDF format) 386 KB
4. PRAVILNIK O FINANCIRANJU PROGRAMA, PROJEKATA I MANIFESTACIJA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU GRADA DRNIŠA 396 KB
5. UPUTE ZA PRIJAVITELJA 230 KB

EU novac za promociju poljoprivrednih proizvoda – Prijave do 28. travnja 2016. godine

Objavljeno u Obavijesti

U tijeku je podnošenje prijedloga programa za mjere informiranja i promocije povezane s poljoprivrednim proizvodima – koje traje do 28.4.2016. godine. Novom promotivnom politikom pod sloganom "Pravi užitak - iz Europe je!" - "Enjoy, it's from Europe!", EU želi pomoći subjektima u sektoru poljoprivrede da se probiju na nova tržišta ili ojačaju postojeći položaj na tržištu, ali i informirati europske potrošače o poljoprivrednim proizvodnima iz EU. Kako bi se ostvario taj cilj, EU je osigurala više sredstava nego prijašnjih godina, povećala stopu sufinanciranja odobrenih programa i olakšala postupak prijave projekata promocije poljoprivrednih proizvoda.

Sve dodatne informacije možete pronaći na stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju OVDJE.

Predavanje o IAKS mjerama ruralnog razvoja sutra u Benkovcu i Drnišu

Objavljeno u Obavijesti

Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju provode informativnu kampanju o IAKS mjerama ruralnog razvoja stoga pozivamo sve zainteresirane da prisustvuju predavanjima na kojima će tema biti provedba IAKS mjera iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.  Predavanja se odnose na Mjeru 10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, Mjeru 11 – Ekološki uzgoj i Mjeru 13 - Plaćanja područjima s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima, a informativna kampanja se provodi u razdoblju od 10. veljače do 10.ožujka 2016. 

Sutra, 09.03.2016. predavanja se održavaju u Benkovcu od 10-12.30h u Gradskoj knjižnici, Šetalište kneza Branimira 46, te u Drnišu od 15–17:30h u Općinskoj zgradi, Trg kralja Tomislava 1.   

Popis preostalih predavanja pogledajte ovdje - http://ruralnirazvoj.hr/novosti/podsjetnik-novi-termini-predavanja-o-iaks-mjerama-ruralnog-razvoja-u-drnisu-benkovcu-sinju-i-metkovicu/ 

Javni poziv za dodjelu potpora turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2016. godini

Objavljeno u Javni pozivi

Sukladno Pravilniku o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima (NN 28/13 i 156/14) i Programu rada za 2016., Hrvatska turistička zajednica objavljuje

JAVNI POZIV za dodjelu potpora turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2016. godini

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih potpora Hrvatske turističke zajednice za projekte turističkih zajednica na turistički nerazvijenim područjima Republike Hrvatske i to za: 

  • razvoj i unapređenje turističke ponude destinacije te uvjeta boravka turista;
  • edukacija;
  • razvoj, obnova i unapređenje javne turističke infrastrukture.

Javni poziv otvoren je do 4. travnja 2016. godine. 

Dodatne informacije na: potpore@htz.hr

Sve informacije o ovom javnom pozivu možete pronaći na stranicama Hrvatske turističke zajednice OVDJE.

Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Drniša do 2020. godine

Objavljeno u Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Drniša do 2020. godine

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Drniša za razdoblje 2014. - 2015. godine 2,57 MB
2. Odluka o produženju važenja Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Drniša za razdoblje 2014. - 2015. godine (produženje Programa za razdoblje 2016. – 2020. godine) 342 KB
3. Odluka o izmjenama i dopunama Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Drniša za razdoblje 2014.- 2015. godine (produženje Programa za razdoblje 2016. – 2020. godine) 626 KB