Skip to main content
Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  pisarnica@drnis.hr

U tijeku je projekt izgradnje Poslovne zone Drniš

Grad Drniš provodi i projekt "Razvoj gospodarstva Grada Drniša kroz ulaganje u poslovnu zonu Drniš" - KK.03.1.2.03.0065, za koji je 2019. godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020.

Provedba projekta traje do 10. prosinca 2021. godine. Ukupna vrijednost projekta je 9.167.698,25 kuna, a ukupni prihvatljivi troškovi su 9.140.198,25 kuna. Bespovratna sredstva su dodijeljena u iznosu od 6.855.148,68 kuna, što je 75% od ukupno prihvatljivih troškova.

Kroz prijavu na Javni poziv za sufinanciranje europskih projekata koji se provode na lokalnoj i regionalnoj razini osigurano je i 1.371.029,74 kune za sufinanciranje dijela sredstava koje je Grad Drniš dužan osigurati iz vlastitih izvora u provedbi projekta "Razvoj gospodarstva Grada Drniša kroz ulaganje u poslovnu zonu Drniš".

Projektom će se izgraditi i opremiti istočni dio zone, čime će se aktivirati još dodatnih cca 4,5 ha. Cilj je stvoriti optimalne infrastrukturne i prateće preduvjete za pokretanje poduzetništva na području Grada Drniša. Kroz projekt će se brendirati i određeni vid coworking modela rada kao poželjni i opće prihvatljiv model u svim gospodarski razvijenim zemljama svijeta, te će se osigurati brojni potporni sadržaji zainteresiranim poduzetnicima.