Skip to main content
Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  pisarnica@drnis.hr

Javni pozivi za zasnivanje radnog odnosa u programu Javnih radova na području Grada Drniša, MO Pakovo Selo i MO Pokrovnik

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. PDF JAVNI POZIV - GRAD DRNIŠ 726 KB Preuzmi
2. PDF PRIJAVNI OBRAZAC - GRAD DRNIŠ (PDF format) 270 KB Preuzmi
3. DOCX PRIJAVNI OBRAZAC - GRAD DRNIŠ (MS Word format) 44,5 KB Preuzmi
4. PDF JAVNI POZIV - MO PAKOVO SELO 708 KB Preuzmi
5. PDF PRIJAVNI OBRAZAC - MO PAKOVO SELO (PDF format) 269 KB Preuzmi
6. DOCX PRIJAVNI OBRAZAC - MO PAKOVO SELO (MS Word format) 44,5 KB Preuzmi
7. PDF JAVNI POZIV - MO POKROVNIK 710 KB Preuzmi
8. PDF PRIJAVNI OBRAZAC - MO POKROVNIK (PDF format) 270 KB Preuzmi
9. DOCX PRIJAVNI OBRAZAC - MO POKROVNIK (MS Word format) 44,5 KB Preuzmi

Javni poziv za predlaganje projekata, programa i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Drniša za 2016. godinu

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. PDF JAVNI POZIV za predlaganje projekata, programa i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Drniša za 2016. godinu 207 KB Preuzmi
2. DOCX OBRAZAC 1 - PRIJAVA (MS Word format) 131 KB Preuzmi
3. PDF OBRAZAC 1 - PRIJAVA (PDF format) 386 KB Preuzmi
4. PDF PRAVILNIK O FINANCIRANJU PROGRAMA, PROJEKATA I MANIFESTACIJA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU GRADA DRNIŠA 396 KB Preuzmi
5. PDF UPUTE ZA PRIJAVITELJA 230 KB Preuzmi