Skip to main content
Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  pisarnica@drnis.hr

Odluke i rješenja Gradonačelnika

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. PDF Odluka o sustavu pozivanja tima civilne zaštite opće namjene Grada Drniša 197 KB Preuzmi
2. PDF Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanja na području Grada Drniša 193 KB Preuzmi
3. PDF Plan pozivanja i aktiviranja Stožera zaštite i spašavanja na području Grada Drniša 189 KB Preuzmi
4. PDF Rješenje o imenovanju Odbora za prihvat pomoći na području Grada Drniša 189 KB Preuzmi
5. PDF Rješenje o imenovanju operativnih snaga za sahranjivanje u naseljima na području Grada Drniša 181 KB Preuzmi

Odluka o imenovanju voditelja projekata

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. PDF Odluka o imenovanju voditelja projekata 344 KB Preuzmi
2. PDF Odluka o imenovanju voditelja projekta infrastrukturnog uređenja naselja Meterizi u Drnišu 283 KB Preuzmi
3. PDF Odluka o imenovanju voditelja projekta za izgradnju vodne (prekidne) komore u naselju Lišnjak 277 KB Preuzmi
4. PDF Odluka o imenovanju voditelja projekta uređenja Trga kralja Tomislava u Drnišu s pripadajućim parkiralištem 280 KB Preuzmi