Održana 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Drniša

Objavljeno u Sjednice Gradskog vijeća

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. 16. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - AKTI 734 KB
2. III IZMJENE PLANA PRORAČUNA GRADA DRNIŠA ZA 2015. 122 KB
3. PRORAČUN GRADA DRNIŠA ZA 2016. GODINU - OPĆI DIO 506 KB
4. PRORAČUN GRADA DRNIŠA ZA 2016. GODINU - POSEBNI DIO 937 KB
5. ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA DRNIŠA ZA 2016. GODINU 229 KB
6. Projekcija proračuna 2016. – 2018. 344 KB
7. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2016. - 2018. 45 KB
8. ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA OSTVARIVANJA PRAVA NA NAKNADU ZA KORIŠTENJE NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA DRNIŠA 263 KB
9. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Drnišu za 2016. godinu 212 KB
10. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22 Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2016. godini na području Grada Drniša 205 KB
11. PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRUČJU GRADA DRNIŠA 269 KB
12. Socijalni program Grada Drniša za 2016. god. 226 KB
13. 16. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - ZAPISNIK 4,30 MB