Plan zaštite i spašavanja Grada Drniša

Objavljeno u Objave gradskog vijeća

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRADA DRNIŠA 3,21 MB
2. PROCJENA UGROŽENOSTI STANOVNIŠTVA, MATERIJALNIH I KULTURNIH DOBARA I OKOLIŠA OD KATASTROFA I VELIKIH NESREĆA ZA PODRUČJE 5,47 MB
3. ZAHTJEVI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U DOKUMENTIMA PROSTORNOG UREĐENJA GRADA DRNIŠA 475 KB
4. PLAN CIVILNE ZAŠTITE GRADA DRNIŠA 1,25 MB
5. POSTUPAK POZIVANJA ZAPOVJEDNIŠTVA CZ PUTEM ŽUPANIJSKOG CENTRA 112 579 KB
6. NASLOVNICA PRILOGA 114 KB
7. POPIS PRILOGA 295 KB
8. PRILOZI PLANA ZIS I PLANA CZ GRADA DRNIŠA 1,56 MB
9. ODLUKA UZ PLAN ZIS I PLAN CZ ZA VIJEĆE 262 KB