Skip to main content
Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  pisarnica@drnis.hr

U Drnišu postavljena akcelerografska postaja

U sklopu provedbe projekta "Geofizička-seizmološka istraživanja potresom ugroženih područja u RH i razvoj atenuacijskih relacija predviđanja seizmičkog gibanja tla – CRONOS" u Drnišu je postavljena akcelerografska postaja.

Akcelerograf je uređaj za mjerenje akceleracije potresa te se upotrebljava i za ispitivanje vibracija, udaraca i slično. Pri mjerenju se kućište akcelerografa učvršćuje na tijelo kojemu se mjeri ubrzanje.

Projekt CRONOS provodi Geofizički odsjek na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sa svojom partnerskom organizacijom iz Kraljevine Norveške – Sveučilištem u Bergenu – Odjel za znanosti o planetu Zemlji u okviru Programa "Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva" koji se financira sredstvima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora i Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje 2014.–2021.

Osnovni ciljevi CRONOS projekta su olakšati razvoj i modernizaciju procjene potresne opasnosti Hrvatske te steći znanja i razviti alate, kao što su karte i modeli za razvoj pravila za umanjenje potresne ugroženosti.

Projekt se provodi na području sjeverne i srednje Dalmacije, koje je jedno od seizmički najugroženijih područja Hrvatske.

U četvrtak 22. veljače 2024. godine u Sinju se održao okrugli stol i predstavljanje projekta CRONOS – njegovi ciljevi i dosadašnji rezultati s naglaskom na Komponentu 2. Okrugli stol otvoren je za javnost.

Budući da je područje grada Sinja jedno od seizmički najaktivnijih područja u Hrvatskoj, pri čemu se posebno ističe povijesni potres iz 1898. godine kod Turjaka intenziteta u epicentru VIII – IX °MSK ljestvice (Medvedev-Sponheuer-Karnikova makroseizmička ljestvica), u okviru Komponente 2 projekta CRONOS obavljena su terenska istraživanja s ciljem mikrozonacije područja Grada Sinja. Rezultati ovog istraživanja doprinijet će boljem poznavanju lokalnih svojstava tla i stijena koje mogu bitno utjecati na djelovanje seizmičkih valova na građevine, što će izravno doprinijeti kvalitetnijem planiranju građevinskih zahvata u smislu protupotresne gradnje te urbanizacije i razvoja grada općenito.

Na okruglom stolu su sudjelovali i predstavnici Grada Drniša te je dogovoren nastavak suradnje sa Geofizičkim odsjekom PMF-a na istraživanju sa ciljem mikrozonacije područja Grada Drniša. Rezultati terenskih istraživanja su korisni i mogu se koristiti pri prostornom planiranju kao podloga izradi prostornih planova.

Više informacija o projektu na linku Projekt Cronos (projekt-cronos.hr).