Skip to main content
Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  pisarnica@drnis.hr

Završen projekt "Izgradnja sunčane elektrane na planinarskom domu Promina"

Radove na planinarskom domu Grad Drniš je ugovorio sa tvrtkom Brina d.o.o. iz Velike Mlake.

Vrijednost radova je 11.800,00 EUR-a, te su radovi u potpunosti financirani iz Proračuna Grada Drniša.