Skip to main content
Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  pisarnica@drnis.hr

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio 54.238,00 EUR-a za nabavku komunalne opreme

Grad Drniš je potpisao ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada u iznosu od 54.238,00 EUR-a. Ukupna vrijednost projekta je 67.797,50 EUR-a.

Projekt je prijavljen u travnju na Javni poziv za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

Kroz projekt je planirana nabavka komunalne opreme koja će služiti za odvojeno prikupljanje otpada osim miješanog komunalnog otpada (polupodzemni spremnici za papir, plastiku i biootpad, kante za odvojeno prikupljanje otpada za vrtiće i škole, uredske prostore, te komposteri za domaćinstva).

Cilj projekta je smanjenje količine brzorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada te povećanje stope odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.