Skip to main content
Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  pisarnica@drnis.hr

Grad Drniš dobio financijsku pomoć za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti na području Grada Drniša

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je dana 28.11.2022. godine Odluku o raspodjeli financijskih sredstava gradovima Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini.

Temeljem Javnog poziva gradovima indeksa razvijenosti od V. do VIII. za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini Grad Drniš je izvršio prijavu na poziv te je ostvario maksimalan iznos potpore u iznosu od 412.500,00 kuna (54.786,16 EUR).

Sredstva potpore namijenjena su za sufinanciranje bruto plaća, te naknada i materijalnih prava radnika, prehranu djece, uvjete boravka djece, tekuće održavanje objekta i opreme, te ostale materijalne rashode u okviru provedbe predškolskog odgoja.

Kako Proračun Grada Drniša pokriva više od 80% rashoda predškolskog odgoja na području Grada Drniša, ova financijska pomoć će omogućiti još kvalitetniju uslugu uz zadovoljenje Državnih pedagoških standarda.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. ODLUKA O RASPODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA PDF 1.9 MB