Skip to main content
Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  pisarnica@drnis.hr

Potpisan ugovor o radovima na izgradnji sportskog igrališta u Kadinoj Glavici

Danas je potpisan ugovor između Grada Drniša i zadruge Drniški transporti o radovima na izgradnji sportskog igrališta u Kadinoj Glavici.

Radovi će započeti najkasnije u roku od 15 dana od potpisa ugovora, a rok za izvođenje je 60 kalendarskih dana. Vrijednost radova je 499.002,75 kuna sa PDV-om.

Projekt će dijelom sufinancirati Ministarstvo turizma i sporta, koje je temeljem Javnog poziva za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija u 2021. godini kojeg je Ministarstvo turizma i sporta objavilo u prosincu 2020. godine, a na koji je Grad Drniš prijavio projekt Izgradnje sportskog igrališta u Kadinoj Glavici, Gradu Drnišu odobrilo sufinanciranje projekta u iznosu od 124.796,80 kuna.