Gradonačelnik Grada Drniša u Šibeniku potpisao Sporazum o suradnji na provedbi Operativnog plana razvoja cikloturizma Šibensko-kninske županije

Objavljeno u Novosti

U Šibeniku je danas potpisan Sporazum o suradnji na provedbi Operativnog plana razvoja cikloturizma Šibensko-kninske županije između svih sudionika koji su sudjelovali u izradi Operativnog plana razvoja cikloturizma Šibensko-kninske županije a koji se temelji na Akcijskom planu razvoja cikloturizma Republike Hrvatske i na Master planu razvoja cikloturizma Šibensko-kninske županije.

Operativni plan razvoja cikloturizma izradila je tvrtka CikloProm, a izradu je ugovorila Šibensko-kninska županija. Grad Drniš i Biciklistički klub Petar Svačić su aktivno sudjelovali u izradi Operativnog plana, te su svi planirani projekti vezani za cikloturizam na području Grada Drniša sadržani u planu razvoja cikloturizma unutar Operativnog plana:

 • Uvođenje Sustava javnih bicikli (bike-sharing) na području Grada Drniša (2 terminala i 12 bicikli)
 • Uređenje i opremanje biciklističkih staza na području Pokrovnika i Pakova sela u ukupnoj duljini od 25,39 km
 • Postavljanje i opremanje stanica za iznajmljivanje e-bicikala u Gradu Drnišu – 2 stanice
 • Uređenje pješačko biciklističke staze Lišnjak - Promina
 • Dopuna sustava javnih bicikli – 2 terminala sa 4 planinska bicikla i 8 e-bicikli
 • Mini Drniš bike – sharing (terminal sa 4 dječja bicikla sa opremom)
 • Biciklističko-poučna staza „Tragom Ivana Meštrovića“ kroz vinogorje Petrova polja (14 km biciklističke staze od Drniša do Banovače
 • Stazama Napoleona -uređenje pješačke staze prema Napoleonovom mostu i njegova obnova
 • Biciklistički poligon za djecu
 • Edukacija djece o sigurnom sudjelovanju u prometu  „Mini bike – škola“
 • Edukacija biciklističkih vodiča.

Jedan od tih cikloturističkih projekata je upravo danas realiziran, a riječ je o uvođenju sustava javnih bicikli na području Grada Drniša.