Potpisan ugovor za sufinanciranje izrade dokumentacije za izgradnju Vatrogasnog doma u Drnišu

Objavljeno u Novosti

Iz Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova financirat će se izrada projektne dokumentacije za izgradnju Vatrogasnog doma u Drnišu.

Gradonačelnik Josip Begonja danas je u Zagrebu sa ministricom regionalnog razvoja i fondova EU gđom Gabrijelom Žalac potpisao ugovor o sufinanciranju izrade dokumentacije za izgradnju Vatrogasnog doma u visini od 230.000,00 kuna. 

Procijenjena vrijednost izrade dokumentacije je 278.125,00 kuna, a procijenjena vrijednost ukupne investicije je oko 7,5 milijuna kuna.

Cilj ovog projekta je izrada projektne dokumentacije za izgradnju Vatrogasnog doma u Drnišu, čijom bi se izgradnjom doprinijelo razvoju i jačanju kapaciteta za zaštitu i spašavanje na širem drniškom području sa svrhom zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na području cijele Šibensko-kninske županije.