Održan 7. sastanak Radne skupine za programe i fondove EU-a

Objavljeno u Novosti

U Gradu Vodice u petak 24. studenoga 2017. održan je 7. sastanak Radne skupine za programe i fondove Europske unije. Na sastanku su predstavljene novosti iz Operativnih programa i programa međuregionalne suradnje, odabran je dio predstavnika Udruge gradova u Odborima za praćenje te su raspravljeni aktualni problemi kod provedbe projekata financiranih sredstvima EU-a.

U okviru točke Aktualnosti iz Operativnih programa, najavljeni su sljedeće sjednice odbora za praćenje OPKK i OPULJP koje će se održati početkom prosinca. OPULJP-u su povećan sredstva u iznosu od 70 milijuna eura za Inicijativu zapošljavanja mladih, a nedavno je provedena evaluacija programa koja je utvrdila da se najčešće zamjerke odnose na kašnjenje u objavi poziva za dodjelu bespovratnih sredstava u odnosu na indikativne planove te značajno kašnjenje u odobravanju izvještaja o napretku. S time u vezi, najavljeno je pojednostavljenje procedura u okviru ESF-a: jedinstveni standardizirani obrazac; pokazatelji koje prijavitelji više neće sami definirati već će ih zamijeniti informacije o pojedinom ishodu; terminološke izmjene; uvođenje ključnog ishoda kao kontrolne točke; ugovaranje tzv. „paušalni proračuna“ s grupiranim stavkama i fiksiranim zaokruženim iznosom na razini aktivnosti i slično. Za OPKK najavljeno je skoro usvajanje kriterija za odabir operacija za specifične ciljeve: 4c3 Povećanje učinkovitosti sustava toplinarstva, 4c4 Povećanje učinkovitosti sustava javne rasvjete, 2a1 Razvoj infrastrukture širokopojasne mreže u područjima bez komercijalnog interesa, 9a4 Pilot aktivnosti s ciljem promocije socijalne uključenosti ratnih veterana i civilnih žrtava i 10a3 Povećanje relevantnosti strukovnog obrazovanja kroz poboljšanje uvjeta za stjecanje praktičnih vještina.

Objavljeni pozivi programa INTERREG Italija – Hrvatska 2014-2020 pokazali su da postoji veliki interes među potencijalnim korisnicima. Zbog toga će 200 milijuna eura alokacije ići u 2, a ne u 3 poziva. Također neće biti poziva za projekte kapitalizacije, već se ide samo u standardne i strateške projekte.

Izabrani su novi predstavnici Udruge gradova u Odborima za praćenje (OzP): OPKK (Tina Bosotin iz Grada Vodice), OPULJP (Morana Muller iz Grada Bjelovara), INTERREG IT-HR (Moira Drandić-Pauro iz Grada Vodnjana).

U nastavku programa predstavnica MRRFEU-a Dražana Halar, predstavila je novosti iz ITU mehanizma prilikom čega je najavljeno širenje alokacija koja bi išla preko 5% ukupnog iznosa ERDF-a za Hrvatsku.

U raspravi oko aktivnosti Radne skupine za iduću godinu dogovoreno je da se budući sastanci planiraju uoči sastanaka Odbora za praćenje kako bi se kvalitetnije raspravili prijedlozi kriterija i metodologije za odabir operacija/projekata te je najavljeno poboljšanje informiranja i izvještavanja naših predstavnika u OzP-ima.

ITU gradovi prijavili su probleme oko zapošljavanja na određeno razdoblje novog kadra za obavljanje poslova upravljanja i nadzora korištenja sredstava EU-a, te je odlučeno da Udruga gradova razmotri najbolji način unaprjeđenja postojeće situacije (pokretanje postupka dopuna i izmjena relevantnih zakona ili neke druge dozvoljene aktivnosti). Zatraženo je i dodatno pojednostavljenje procedura kod izvještavanja kao i produljenje roka za izvještavanje.

Idući sastanak Radne skupine planiran je u Gradu Drnišu krajem travnja 2018.

Izvor: Udruga gradova RH