Skip to main content
Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  pisarnica@drnis.hr

"Mladi u EU" - Održana fokus grupa za mlade te fokus grupa za predstavnike OCD-a, obrazovnih ustanova i savjeta mladih

Dana 18. i 25. siječnja 2016. godine u prostorijama Male gradske vijećnice grada Drniša održana je fokus grupa za mlade i fokus grupa za predstavnike OCD-a, obrazovnih ustanova i savjeta mladih. Predstavnici udruge mladih „Mladi u EU“ pojasnili su sudionicima važnost iskazivanja svojih stavova, mišljenja kao i problema s kojima se susreću mladi u gradu Drnišu, kako bi se mogao donijeti i usvojiti kvalitetan Lokalni program za mlade grada Drniša. Na navedenim fokus grupama raspravljalo se o životu mladih u gradu Drnišu, njihovim školskim i izvanškolskim aktivnostima i sve većem problemu iseljavanja mladih iz grada što uvelike doprinosi depopulaciji stanovništva.

Sve više mladih odlazi u veće gradove u potrazi za novim radim mjestima pa se željelo ukazati kako zajedničkom suradnjom mladih, predstavnika OCD-a, obrazovnih ustanova, savjeta mladih te lokalne zajednice, uvelike se može promijeniti postojeće stanje. Prisutni su se složili da je veliki problem prometna nepovezanost i nedostatak redovnih autobusnih linija koja bi djeci iz okolnih naselja omogućila dolazak na izvanškolske aktivnosti. Veliki problem je i nedovoljna zainteresiranost mladih za kulturne manifestacije što se uvelike očituje u slaboj posjećenosti kazališnih predstava i radionica. Predstavnici mladih iznijeli su svoja mišljenja o obrazovanju i zapošljavanju u gradu Drnišu. Neki od neformalnih oblika obrazovanja u kojima su sudjelovali su uglavnom strani jezici, te su naglasili kako su spremni ići na dodatna usavršavanja kako osobna tako i profesionalna. U svrhu lakšeg zaposlenja velika većina prisutnih je koristila mjere stručnog osposobljavanja i mjere javnih radova. 

Predstavnici OCD-a, obrazovnih ustanova i savjeta mladih istaknuli su važnost održavanja tribina s privatnim tvrtkama, s Hrvatskom gospodarskom komorom, gradonačelnikom i načelnicima općina , u pogledu novih zanimanjima, posebno obrtničkih, jer na području grada sve je manje strukovnih zanimanja. Zanimanje pršutar uopće ne postoji iako je grad uvelike poznat po tradiciji proizvodnje pršuta. Poduzetnici žele gotov proizvod ali ne žele ulagati u kvalifikaciju radnika. 

Predstavnici udruge mladih „Mladi u EU“ zahvalili su se mladima na sudjelovanju, i naglasili da se za sva pitanja mogu javiti udruzi mladih „Mladi u EU“ podružnica Drniš, na adresi Trg kralja Tomislava 1, II kat, kao i za sve mogućnosti uključivanja u volonterske projekte koji će se provoditi u gradu Drnišu, kao i za sve informacije vezane za ovaj projekt.