Skip to main content
Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  pisarnica@drnis.hr

Održana Osnivačka skupština Društva Naša djeca Drniš

U Velikoj gradskoj vijećnici u srijedu 6. srpnja održana je Osnivačka skupština Društva Naša djeca Drniš. DND Drniš osnovano je na inicijativu Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i društvene djelatnosti Grada Drniša i Koordinacijskog odbora Grad Drniš – prijatelj djece, a u okviru provedbe akcije Grad Drniš – prijatelj djece

Društvo Naša djeca Drniš osnovalo se radi:

  • Poticanja i provedbi aktivnosti djece u slobodnom vremenu koje kod djece šire znanje, iskustvo, kreativnost, humanost i volonterstvo
  • Pokretanja i koordinacija akcija koje doprinose zagovaranju, promociji i provedbi dječjih prava i aktivnog dječjeg sudjelovanja u lokalnoj zajednici, te
  • Podrške i osnaživanju roditelja u odgoju i razvoju djece.

DND Drniš će djelovati na području Grada Drniša, te općina Ružić, Unešić i Promina. 

DND Drniš promicat će 5 osnovnih vrijednosti:

  1. Svako dijete ima pravo na optimalan rast i razvoj
  2. Djeca su jednakovrijedni članovi društva
  3. Kvalitetno slobodno vrijeme djece
  4. Odgovorno roditeljstvo
  5. Humanost i volonterski rad.

Na osnivačkoj skupštini bili su prisutni predstavnici škole, Grada Drniša, općina Unešić, Promina i Ružić, policije, te predstavnici udruga koje rade za djecu i sa djecom. Za predsjednicu DND Drniš izabrana je Sandra Goreta iz OŠ Antuna Mihanovića Petropoljskog, a za dopredsjednicu Danijela Drezga iz Narodne knjižnice Drniš. Članovi Izvršnog odbora su: Ankica Slavica (Općina Unešić), Živana Radić (Udruga Step-up), Vinka Badžim (Crveni križ), Katarina Drezga (Općina Ružić), Anita Cota (OŠ A.M. Petropoljskog), Tomislav Ožegović (GPO Drniš), Marija Vukušić (Grad Drniš) i Josipa Petrina (Radio Drniš). Predsjednica Nadzornog odbora je Ivana Sučić, a članovi NO DND Drniš su Josipa Drezga i Tina Bačić. Novoizabrani Izvršni odbor na čelu sa Predsjednicom odmah je izabrao i Tajnika Društva – Anu Marin.

Na Osnivačkoj skupštini odmah je donesena i Odluka o pridruživanju Savezu DND-a, te će DND Drniš nakon provedene registracije postati punopravan član Saveza DND Hrvatske. Ovim cijelo drniško područje napokon dobiva Udrugu čiji će predmet djelovanja biti isključivo rad sa djecom i za djecu, te ostvarivanje dječjih prava na bolje i sretnije djetinjstvo.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. PDF PREZENTACIJA 2,04 MB Preuzmi