Skip to main content
Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  pisarnica@drnis.hr

Potpisani ugovori o sufinanciranju dvaju smart-city projekata Grada Drniša

Gradonačelnik Josip Begonja potpisao je sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dva ugovora o sufinanciranju projekata primjenom koncepta „pametnih gradova i općina“.

Riječ je o „Pilot projektu uspostave loT gradske mreže za potrebe upravljanja javnom rasvjetom“, čija je ukupna vrijednost 260.975,63 kune, a odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 199.600,00 kuna. Drugi projekt je „Pilot projekt uspostave loT gradske mreže za potrebe praćenja kvalitete zraka u Drnišu“, a čija je ukupna vrijednost 199.991,25 kuna, dok su odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 159.993,00 kuna.

Projekti su u kolovozu prijavljeni na javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta „pametnih gradova“, kojeg je objavio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Na natječaj vrijedan osam milijuna kuna u samo pet dana pristiglo je 258 prijava jedinica lokalne samouprave, od čega 107 iz gradova, ukupne vrijednosti 14 milijuna kuna. Od 73 grada, koliko je prijavilo projekte, sufinanciranje je ostvarilo njih 19. Ukupna vrijednost prijavljenih projekata je preko devet milijuna kuna, a gradovi su za njih dobili 4,2 milijuna kuna od Fonda.

Od 73 grada, koliko je prijavilo projekte, sufinanciranje je ostvarilo njih 19. Ukupna vrijednost prijavljenih projekata je preko devet milijuna kuna, a gradovi su za njih dobili 4,2 milijuna kuna od Fonda.

Najveći postotak sufinanciranja, 80 posto, ostvarili su za svoje projekte gradovi Komiža, Glina, Hrvatska Kostajnica i Drniš, koji je prijavio i dobio sredstva za dva projekta.

Jedinice lokalne samouprave su za svoje projekte mogle ostvariti maksimalno sufinanciranje do 200.000,00 kuna.

U tablici su prikazani svi odobreni projekti:

Krajnji rok za provedbu projekata je 18 mjeseci od dostave Odluka o odabiru, odnosno svibanj 2021. godine.