Skip to main content
Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  pisarnica@drnis.hr

Priopćenje za medije: Održana početna konferencija projekta sanacije odlagališta neopasnog otpada "Moseć"

U utorak, 11. svibnja na Moseću, na području nekadašnjeg odlagališta otpada održana je početna konferencija i predstavljanje projekta "Sanacija odlagališta neopasnog otpada Moseć u Gradu Drnišu".

Početnoj konferenciji su prisustvovali ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić, župan Šibensko-kninske županije Goran Pauk, predstavnica Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Maja Feketić, i kao domaćin, gradonačelnik Grada Drniša Josip Begonja, te predstavnici izvođača, nadzora, gradskih tvrtki i medija.

Radovi na sanaciji odlagališta otpada Moseć su započeli u siječnju 2021. godine. Izvođač radova je zajednica ponuditelja tvrtke Kostak iz Krškog iz Slovenije i tvrtke Opera group d.o.o. iz Zagreba. Radovi teku ubrzanom dinamikom, te se očekuje završetak radova već do kraja ljeta.

Sanacijom će se osim unaprjeđenja okoliša na širem području lokacije zahvata osigurati i društveno ekonomske koristiti te postići zaštita tla, podzemnih voda, zdravlja ljudi, smanjenje zagađenja zraka i utjecaja na klimatske promjene.

Na početku predstavljanja gradonačelnik Grada Drniša Josip Begonja je istaknuo: "Ovo je jedan od dvadesetak europskih projekata koje je Grad Drniš pokrenuo u proteklih nekoliko godina. Neki od njih već su završeni a neki su, poput ovog, još u tijeku. Provedbom ovog projekta ne samo da smo sanirali ovo odlagalište po svim europskim standardima, nego smo sanirali i ovdje premjestili nekoliko tzv. divljih odlagališta. Tako smo zaštitili prirodu, pridonijeli ukupnom ekološkom napretku cijelog ovog kraja i ispunili sve naše zakonske obveze", kazao je Begonja.

Prisutnima se obratio i šibensko-kninski župan Goran Pauk: "Neodgovarajuće upravljanje otpadom jedan je od većih problema u gospodarenju otpadom u cijeloj Hrvatskoj. Godinama se posezalo za neadekvatnim rješenjima, otpad se spaljivao ili odlagao na neprikladna mjesta, a takav neuređeni sustav je imao reflekse na sve bitne pore življenja: vodu, tlo, zrak, more, klimu pa i zdravlje ljudi i na sav živi svijet. Želim istaknuti da smo među prvima u Hrvatskoj prepoznali taj problem i počeli stvarati osnove modernog i ekološki prihvatljivog sustava gospodarenja otpadom. Sanirali smo već nekoliko neusklađenih odlagališta otpada, primjerice Bikarac, gdje će biti regionalni centar za gospodarenje otpadom".

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić kazao je: "Grad Drniš je u proteklih nekoliko godina pokazao da zna u kojem smjeru treba ići s gospodarenjem otpadom, a to dokazuje da je znatno prije drugih pristupio kreiranju održivog gospodarenja: realizirao je projekt reciklažnih dvorišta, nabavio je preko 4700 komunalnih spremnika, nabavio vozilo za odvojeno prikupljanje otpada i potom pristupio najkompleksnijem i najznačajnijem projektu - sanaciji odlagališta Moseć. Ovo je pobjeda, i to ne samo za Drniš i za šibensko-kninsku županiju, nego i za sve nas u Hrvatskoj, jer sva neusklađena odlagališta moraju završiti na ovaj način - sanirana i tako učinjena neopasnim. Ovaj smjer je jedini kojim Hrvatska treba ići u gospodarenju otpadom", istaknuo je ministar Ćorić.

Maja Feketić, načelnica Sektora za fondove Europske unije u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na odlagalištu Moseć rekla je: "Uz odlagališta u Vodicama i Skradinu, ovo je treći projekt koji smo prijavili za europsko sufinanciranje, dobili sredstva i iskoristili ih za realizaciju ovih vrijednih projekata. Svakako želim istaknuti da Grad Drniš jako napreduje u gospodarenju otpadom, od izgrađenog reciklažnog dvorišta, nabave komunalne opreme do nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. To su dokazi da se u ovom kraju odlično radi na ukupnom sustavu gospodarenja otpadom da on bude održiv".

Projekt “Sanacija odlagališta otpada Moseć u Gradu Drnišu”, Grad Drniš prijavio je u prosincu 2019. godine u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga Sanacija zatvorenih odlagališta otpada neopasnog otpada u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Vrijednost projekta je 13.310.880,47 kuna, od čega je 85%, odnosno 11.314.248,39 kuna dodijeljeno iz bespovratne EU potpore. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je odobrio Gradu Drnišu sufinanciranje u iznosu do 1.331.088,05 kuna, odnosno 10% ukupne vrijednosti projekta. Preostali iznos za sufinanciranje, Grad Drniš je prijavio na Javni poziv za sufinanciranje EU projekata na lokalnoj i regionalnoj razini kojeg je objavilo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u prosincu 2020. godine, te se očekuje i odobrenje sufinanciranja od strane MRRFEU u iznosu od oko 1,7 mil. kuna.