Skip to main content
Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  pisarnica@drnis.hr

Gradu Drnišu iz NPOO-a odobreno 720.000,00 kuna za projekt adaptacije i opremanja dodatnog dnevnog boravka u Dječjem vrtiću Drniš

Odlukom o financiranju od 2. prosinca 2022. godine Gradu Drnišu je odobreno 720.000,00 kuna (95.560,42 EUR) za projekt adaptacije i opremanja prostora na I. katu predškolske ustanove u Dječjem vrtiću Drniš. 

Grad Drniš u partnerstvu sa Dječjim vrtićem Drniš, budući da je vrtić vlasnik objekta u Drnišu, prijavio je u travnju ove godine projekt uređenja i opremanja dodatnog dnevnog boravka za vrtićku i jasličku populaciju na području Grada Drniša na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova“ koji je objavljen u okviru NPOO-a. Vrijednost projekta je 755.000,00 kuna, odobrena bespovratna sredstva iznose 720.000,00 kuna, a ostatak će osigurati Grad Drniš u svom Proračunu.

Kroz ovaj projekt će se djeci predškolskog uzrasta omogućiti predškolski odgoj u manjim skupinama u okviru standarda koje propisuje MZO, te će na taj način djeca ima kvalitetniji razvoj i odgoj i obrazovanje. Također će se djeci koja do sada nisu imala pristup predškolskom odgoju zbog premašivanja standarda po odgojnim skupinama u DV Drniš, pružiti mogućnost upisa i predškolskog odgoja.