Skip to main content
Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  pisarnica@drnis.hr

Odluka o odabiru ponuditelja u postupku nabave: Usluga vanjske evaluacije projekta "Osposobljavanjem do zaposlenja", Kodni broj: UP.02.1.1.06.0081

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. ODLUKA O ODABIRU PDF 722 KB