Skip to main content
Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  pisarnica@drnis.hr

Sustav javnih bicikli započeo sa radom

Danas je započeo sa radom sustav javnih bicikli na području Grada Drniša.

Građanima i posjetiteljima željnim rekreacije i aktivnog odmora na raspolaganju su 24 bicikle – 8 električnih, 8 brdskih i 8 klasičnih gradskih bicikli.

Stanice za iznajmljivanje nalaze se na slijedećim lokacijama:

  • Drniš – Poljana
  • Drniš – kod Orača
  • Drniš – kod Autobusnog kolodvora
  • Pakovo Selo – Etnoland
  • Bogatić Miljevački – kod hostela
  • Promina – kod planinarskog doma

Cikloturizam je jedan od najbrže rastućih selektivnih oblika turizma u posljednjih nekoliko godina, kako u svijetu tako i u Hrvatskoj, osobito zbog globalnog trenda isticanja brige o zdravlju i ekologiji.

Biciklom se najbolje može povezati rekreacija, obilazak i upoznavanje kulturnih, povijesnih i prirodnih znamenitosti neke destinacije.

Kako bi unaprijedio turističku infrastrukturu i omogućio nove sadržaje aktivnog odmora i boravka na drniškom području, Grad Drniš je kroz tri projekta koja su financirana iz europskih fondova, te dijelom i iz nacionalnih sredstava uspostavio sustav javnih bicikli sa 6 punktova za iznajmljivanje i 24 bicikle.