Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  tajnistvo@drnis.hr

Svečanim otvorenjem hostela u Bogatiću obilježen kraj projekta Natura Drniš

Danas u poslijepodnevnim satima službeno je otvoren novouređeni hostel u Bogatiću Miljevačkom.

Svečanom otvorenju prisustvovali su ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak, ravnatelj SAFU-a Tomislav Petric, župan Šibensko – kninske županije Goran Pauk, domaćin gradonačelnik Grada Drniša Josip Begonja, te predstavnici tvrtki i ustanova sa područja Drniša i Šibensko – kninske županije.

Hostel je uređen u sklopu provedbe projekta Natura Drniš – održivi razvoj drniške prirodne baštine pod ekološkom mrežom Natura 2000, koji je u travnju 2017. godine prijavljen na poziv "Promicanje održivog razvoja prirodne baštine" i ukupne je vrijednosti 5.674.022,42 kn, od čega je odobreno 4.765.774,50 kuna bespovratnih sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020. u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sufinanciralo je provedbu projekta Programa sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini sa bespovratnom potporom u iznosu od 504.611,42 kune.

Kroz ovaj projekt je preuređen objekt stare škole u Bogatiću Miljevačkom u hostel sa kapacitetom od 20 ležajeva u 3 spavaonice, uređena je biciklistička staza na Promini u duljini od 6 km od sela Lišnjak do planinarskog doma sa svom popratnom opremom te dva odmorišta – vidikovca. Sustav javnih bicikli Grada Drniša je proširen sa dva terminala sa solarnim panelima, te sa 12 bicikli – 4 brdske i 8 električnih bicikli.

Osim posjetiteljske infrastrukture, provedene su i brojne edukativno – promotivne aktivnosti, kao što je izrada višejezične interaktivne mobilne aplikacije Natura Drniš koja se može preuzeti putem Google store-a i Apple store-a. Za edukaciju najmlađih uzrasta izrađena je interaktivna knjiga, koja u sebi inkorporira zvučne i slikovne efekte na temu drniške prirodne baštine. Riječ je o jedinstvenom sadržaju takve vrste u Hrvatskoj. Osim u edukativne svrhe, interaktivna knjiga je i interesantan promotivni materijal drniške prirodne baštine. Kroz projekt su održane i brojne edukativne radionice za djecu vrtićkog i osnovnoškolskog uzrasta, volonterske radionice gradnje suhozida, guvna, uređenja lokvi i okoliša te postavljanja kamenih klupa; edukacije lokalnog stanovništva o ekološkoj poljoprivredi i očuvanju krajobraza; edukacije lokalnog stanovništva i posjetitelja o konceptu aktivnog odmora u Drnišu. Sva navedena ulaganja u posjetiteljsku i edukacijsku infrastrukturu popraćena su brojnim promotivnim aktivnostima – kroz izradu dviju web stranica i zakup oglasa u medijima i na društvenim mrežama.

Partner na projektu je bila Javna ustanova Priroda Šibensko – kninske županije, koja je provela jednogodišnji monitoring ptica na drniškom području pod Naturom 2000. Fotografije drniške flore i faune snimljene tijekom jednogodišnjeg monitoringa izložene su u hostelu.

Uređenjem hostela otvorit će se nova radna mjesta i doprinijeti gospodarskom razvoju ovog kraja.

Ravnatelj SAFU-a je pohvalio Grad Drniš u prijavi i provedbi EU projekata u proteklom programskom razdoblju, s obzirom da je Grad Drniš na gotovo svim pozivima koji su bili namijenjeni jedinicama lokalne samouprave ostvario bespovratnu potporu iz fondova Europske unije. Ministrica Tramišak je najavila i otvaranje natječaja u novom programskom razdoblju, te izrazila nadu da će Grad Drniš uspjeti realizirati svoje projekte koji su u visokom stupnju pripremljenosti, poput obnove kulturne baštine na području Grada Drniša, izgradnja vatrogasnog doma, izgradnja Centra za starije osobe i druge projekte.

© Grad Drniš. Sva prava zadržana. Izjava o kolačićima. Digitalna pristupačnost. Izrada, hosting i održavanje Desk.hr.
- Arhiva

Na vrh