Skip to main content
Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  pisarnica@drnis.hr

U školi u Drinovcima održana posljednja radionica iz ciklusa "ART reciklaža"

U petak 8. ožujka u Područnoj školi u Drinovcima održana je još jedna radionica za djecu, posljednja u nizu od 8, odnosno 4 pod nazivom "ART reciklaža", a tiče se tematike pravilnog odvajanja otpada, te recikliranja korisnog otpada. Radionica je provedena u organizaciji Grada Drniša, a u okviru projekta "Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području Grada Drniša", koji se financira iz Kohezijskog fonda.

U okviru provedbe projekta izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta na području Grada Drniša predviđene su brojne informativno-obrazovne aktivnosti prilagođene ciljnim skupinama, a vezane za korištenje reciklažnih dvorišta i pravilno odvajanje otpada u kućanstvima. Istim će se obuhvatiti minimalno 90% stanovništva Grada Drniša, a aktivnosti će obuhvaćati dijeljenje letaka, radionice za djecu, edukativne radionice u pojedinim naseljima i sl.

Obrazovne aktivnosti vezane za korištenje reciklažnog dvorišta i pravilno odvajanje otpada u kućanstvima održale su se u osnovnoj školi i u vrtiću. Na radionicama je na djeci zanimljiv i pristupačan način približena tematika o vrstama i nastanku otpada, te njegovom pravilnom zbrinjavanju, kao i važnosti sprečavanja nastanka otpada, odvajanja otpada u kućanstvima i ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom. U praktičnom dijelu radionice učenici su izrađivali razne ukrase od starog papira, starih tkanina,  a svi predmeti i ukrasi izrađeni u okviru ovih radionica bit će izloženi na izložbi koja će se organizirati u okviru završne konferencije, koja je planirana za kraj travnja ove godine.

Djecu su ove radionice jako veselile, te su kroz igru, kvizove i zabavu naučili dosta toga o razvrstavanju i recikliranju otpada, te na taj način usvojili navike za cijeli život.

Važno je mališane od malih nogu učiti da otpad nije smeće, već vrijedna sirovina koja se može kasnije koristiti za stvaranje nove vrijednosti, što dugoročno stvara ekološke navike i čuva planet.

Svi sudionici u ovom projektu su se složili da je potrebno što više ovakvih projekata, jer su djeca kao male spužvice koja upijaju nova znanja i iskustva, te ih rado primjenjuju u praksi i životu inače.