Skip to main content
Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  pisarnica@drnis.hr

U Drinovcima održana radionica za djecu "ART reciklaža"

U petak 22. veljače u Područnoj školi u Drinovcima održana je još jedna radionica za djecu, a tiče se tematike pravilnog odvajanja otpada, te recikliranja korisnog otpada. Radionica je provedena u organizaciji Grada Drniša, a u okviru projekta "Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području Grada Drniša", koji se financira iz Kohezijskog fonda.

U okviru provedbe projekta izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta na području Grada Drniša predviđene su brojne informativno-obrazovne aktivnosti prilagođene ciljnim skupinama, a vezane za korištenje reciklažnih dvorišta i pravilno odvajanje otpada u kućanstvima. Istim će se obuhvatiti minimalno 90% stanovništva Grada Drniša, a aktivnosti će obuhvaćati dijeljenje letaka, radionice za djecu, edukativne radionice u pojedinim naseljima i sl.

Obrazovne aktivnosti vezane za korištenje reciklažnog dvorišta i pravilno odvajanje otpada u kućanstvima održat će se na način da obuhvate stanovništvo na području Grada Drniša, a također će se održati i radionice prilagođene za djecu školskog uzrasta, a za koje je i angažirana stručnjakinja sa višegodišnjim iskustvom radioničkog rada sa djecom - gđa Inga Kukolj iz Ekološke udruge Krka.

Voditelj edukativnih radionica održat će 4 radionice "ART reciklaža" za djecu starijeg uzrasta, a ovo je druga po redu.

Na radionici je na djeci zanimljiv i pristupačan način približena tematika o vrstama i nastanku otpada, te njegovom pravilnom zbrinjavanju, kao i važnosti sprečavanja nastanka otpada, odvajanja otpada u kućanstvima i ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom. U praktičnom dijelu radionice učenici su izrađivali razne ukrase od starog papira, starih tkanina,  a svi predmeti i ukrasi izrađeni u okviru ovih radionica bit će izloženi na izložbi koja će se organizirati u okviru završne konferencije.