Odluka o komunalnom redu

Objavljeno u Objave gradskog vijeća

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. ODLUKA O KOMUNALNOM REDU 256 KB
2. ODLUKA O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE 179 KB