Skip to main content
Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  pisarnica@drnis.hr

Odobren projekt „Otpad nije smeće i od tebe sve kreće“

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio je projekt „Otpad nije smeće i od tebe sve kreće“, kojeg je Grad Drniš prijavio na Javni poziv za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva u travnju ove godine.

Cilj projekta je provedba aktivnosti koje doprinose povećanju svijesti građana Grada Drniša o važnosti sprječavanja nastanka otpada, ponovne uporabe proizvoda, odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i recikliranja. U sklopu provedbe projekta "Otpad nije smeće i od tebe sve kreće" na području Grada Drniša predviđene su brojne informativno-obrazovne aktivnosti prilagođene ciljanim skupinama, a vezane za pravilno odvajanje otpada u kućanstvima. Aktivnosti će obuhvaćati edukaciju za djecu i odrasle, dijeljenje letaka i brošura, edukativna događanja, promociju projekta i pravilnog gospodarenja otpadom putem objava na portalima i radio emisijama.

Obrazovne aktivnosti će se sa početkom nove školske i pedagoške godine provesti u osnovnoj školi i dječjem vrtiću. Vrijednost projekta je 17.786,88 EUR, a Fond je odobrio sufinanciranje u iznosu od 14.229,50 EUR, odnosno 80% vrijednosti projekta.