"Umjetnost i kultura za mlade" - Grad Drniš prijavio projekt "Poticanje i razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva mladih Grada Drniša"

Objavljeno u Novosti

Grad Drniš, u partnerstvu sa Pučkim otvorenim učilištem Drniš i Narodnom knjižnicom Drniš prijavio je projekt "Poticanje i razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva mladih Grada Drniša" na poziv "Umjetnost i kultura za mlade" UP.02.1.1.02. u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014.-2020. Europskog socijalnog fonda.

Cilj ovog projekta je bolje uključivanje mladih Grada Drniša u društvo, kroz poticanje i razvoj njihovog umjetničkog i kulturnog stvaralaštva. Ovim projektom je predviđen razvoj novih umjetničkih i kulturnih programa u kojima će sudjelovati mlade osobe od 15 do 25 godina, a kroz koje bi im se omogućila bolja integracija u društvo, te sprečavanje njihovog asocijalnog ponašanja i smanjenje rizika od njihovog ulaska u NEET skupinu (osobe koje nisu zaposlene, ne obrazuju se niti se osposobljavaju).

Kroz projekt bi se osigurala sredstva za rad kazališne radionice "Mali meštar", te  nabavku opreme i rekvizita za potrebe kostimografije i scenografije. Projektom je predviđena i organizacija umjetničkih i kreativnih radionica, te organizacija izložbi, a sve u cilju razvoja socijalnih i kreativnih vještina i znanja kod mladih. Svi budući programi su prvenstveno namijenjeni mladima u dobi od 15 do 25 godina, uz otvorenost i prema široj publici.

Vrijednost projekta je procijenjena na oko 700.000,00 kuna, a predviđeno vrijeme trajanja projekta je 18 mjeseci.