Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  tajnistvo@drnis.hr

U Drnišu obilježen Svjetski dan činjenja dobrih djela

U Drnišu je u nedjelju 3. travnja obilježen Svjetski dan činjenja dobrih djela, koji se ove godine prvi put obilježava u Hrvatskoj, a čiji je partner u Hrvatskoj udruga Djeca za bolji svijet.

Grad Drniš se u suradnji sa Gradskom čistoćom Drniš d.o.o. uključio sa akcijom: Vi nama otpad, mi vama cvijeće. Grad Drniš je financirao nabavku cvjetnih sadnica, koje su djelatnici Grada Drniša i Gradske čistoće d.o.o. dijelili građanima koji su donijeli prikupljeni otpad: papir, plastiku, staklo, tekstil…

Na Poljani su bili postavljeni kontejneri za prikupljanje korisnog otpada, a reciklažno dvorište je bilo otvoreno do 15,00 sati za prikupljeni glomazni otpad.

Cilj ove akcije je bio potaknuti ljude na odgovorno postupanje s komunalnim otpadom u kući i javnim prostorima s ciljem smanjenja nastanka otpada, pravilnog odvajanja otpada u kućanstvima, povećanja kućnog kompostiranja i ponovne uporabe predmeta.

Najodgovornija u ovoj akciji su se pokazala djeca, koja su sa svojim roditeljima prikupila korisni otpad, pravilno ih razvrstala i za nagradu dobila platnenu vrećicu i sadnice cvijeća.

© Grad Drniš. Sva prava zadržana. Izjava o kolačićima. Digitalna pristupačnost. Izrada, hosting i održavanje Desk.hr.
- Arhiva

Na vrh