Skip to main content
Grad Drniš  •  Trg kralja Tomislava 1  •  22320 Drniš  •  022 888 830  •  pisarnica@drnis.hr

Izbori za Dječje gradsko vijeće Grada Drniša - 6. listopada 2016. godine

U okviru akcije Gradovi i općine prijatelji djece, provodi se i projekt „Dječje gradsko vijeće Grada Drniša“. Cilj ovog projekta je ostvarivanje prava djece na aktivno sudjelovanje u životu Grada Drniša koje se provodi uz sudjelovanje predstavnika osnovne škole, budući je:

 • Škola mjesto od posebnog značaja za svu djecu
 • U školi je najlakše osigurati prikupljanje mišljenja i razmjenu iskustava i ideja između izabranih vijećnika i druge djece
 • Uloga škole je usmjeravati i osposobljavati djecu za aktivno građanstvo.

Dječje gradsko vijeće osigurava djeci slobodno izražavanje mišljenja, iznošenje prijedloga i sudjelovanje u procesu donošenja odluka, kojima se podiže kvaliteta življenja u Gradu. Dječje gradsko vijeće upoznaje gradsku vlast sa problemima i predlaže rješenje od interesa za djecu.

U izborima za Dječje gradsko vijeće imaju pravo sudjelovati sve učenice i učenici od IV – VII razreda osnovne škole, koji imaju mjesto prebivališta na području Grada Drniša. 

Kandidat koji se prijavljuje mora biti dobrog ili uzornog vladanja, te ne smije imati izrečenu niti jednu od pedagoških mjera. 

Na samom početku školske godine 2016/17. održat će se prezentacija Projekta za sve razrede koji sudjeluju u izborima, te prezentacija za njihove nastavnike. 

Do 22. rujna 2016. će se zaprimati kandidature učenika, koje će kandidati predati svojim nastavnicima, odnosno razrednicima. 

26. rujna 2016. godine objaviti će se liste kandidata za I. saziv Dječjeg gradskog vijeća Grada Drniša.

6. listopada 2016. godine održati će se Izbori za I. saziv Dječjeg gradskog vijeća Grada Drniša, a rezultati će biti objavljeni na web stranicama Osnovne škole i Grada Drniša. 

Izabrani vijećnici Dječjeg gradskog vijeća Grada Drniša, koji su zainteresirani za funkciju Dječjeg gradonačelnika, podnose do 18. listopada pisanu kandidaturu za funkciju Dječjeg gradonačelnika. Dječji gradonačelnik bira se na sjednici Dječjeg gradskog vijeća tajnim glasovanjem. Za funkciju Dječjeg gradonačelnika je izabran onaj kandidat koji je dobio najveći broj glasova. Dječji gradonačelnik iz redova vijećnika bira svog zamjenika.

Dječji gradonačelnik predstavlja Dječje gradsko vijeće i sudjeluje na manifestacijama Grada Drniša.

Dječje gradsko vijeće se informira i izjašnjava o važnim dokumentima Grada Drniša.

 1. proračunu Grada Drniša,
 2. Urbanističkim planovima,
 3. programima i inicijativna u području zdravstva i socijalne skrbi, školstva, sportova, kulture i slobodnog vremena i
 4. planovima i programima uređenja zelenih površina i sportsko rekreacijskih područja

Dječje gradsko vijeće donosi svoje mišljenje na temelju materijala koji pripremaju tijela gradske uprave.

Mišljenje Dječjeg gradskog vijeća se u pisanoj formi dostavlja Gradonačelniku.

Dječje gradsko vijeće može samoinicijativno, na prijedlog djece i škola raspravljati i iznositi prijedloge o sljedećim pitanjima:

 1. potrebama djece i mladih,
 2. radu gradskih ustanova i poduzeća s aspekta interesa djece,
 3. kapitalnim projektima od značaja za cijelu zajednicu,
 4. planovima razvoja školstva,
 5. programima izvannastavnih aktivnosti i
 6. programima obilježavanja blagdana i važnih datuma u školi i Gradu.

Mišljenja i prijedlozi se dostavljaju nadležnim tijelima gradske uprave, koja su ih dužna razmotriti i o zaključcima pisano izvijestiti Dječje gradsko vijeće i Gradonačelnika.

Dječje gradsko vijeće samostalno odlučuje o rasporedu proračuna Dječjeg gradsko vijeća koji se osigurava u Proračunu Grada Drniša.

Dječje gradsko vijeće surađuje s istim ili sličnim tijelima drugih jedinica lokalne i regionalne samouprave u zemlji i inozemstvu.

Dječje gradsko vijeće održava sjednice najmanje jednom u tromjesečju.

Sjednice Dječjeg gradskog vijeća saziva Dječji Gradonačelnik.

Sjednice Dječjeg gradskog vijeća sazivaju se pisanim putem.

Poziv za sjednicu s materijalima koji se odnose na pitanja o kojima će se raspravljati na sjednici, dostavljaju se vijećnicima petnaest (15) dana prije održavanja sjednice. Sjednica se može održati ako je prisutna većina vijećnika.

Dječje gradsko vijeće se izjašnjava o prijedlozima javno, odnosno dizanjem ruku.

Prijedlog dnevnog reda sjednice utvrđuju predsjedavajući i Dječji gradonačelnik.

Komunikaciju između Dječjeg gradskog vijeća i tijela gradske vlasti osigurava se prisustvom gradonačelnika Grada Drniša ili predsjednika Gradskog vijeća Grada Drniša na sjednicama Dječjeg gradskog vijeća. U slučaju spriječenosti gradonačelnik i predsjednik Gradskog vijeća imenuju osobe koje će umjesto njih prisustvovati sjednici.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti upitom na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na broj telefona 022/888-830.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. PDF ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA I. SAZIV DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA GRADA DRNIŠA 268 KB Preuzmi