Poziv nezaposlenim osobama na radionicu "Vještina komuniciranja"

Objavljeno u Osposobljavanjem do zaposlenja

Pozivaju se nezaposlene osobe na radionicu "Vještina komuniciranja", koja će se održati 25. i 26. lipnja 2020. godine od 10,00 do 18,00 sati u Etnolandu u Pakovu Selu. Za sve sudionike je osiguran jedan obrok, te osvježenje tijekom cijelog trajanja edukativnog programa.

Ova radionica se održava u sklopu projekta "Osposobljavanjem do zaposlenja", koji se provodi na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Kodni broj: UP.02.1.1.06.0081 u okviru poziva "Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina", a financira se iz Europskog socijalnog fonda.

Radionica "Vještina komuniciranja“ ima za cilj poboljšati komunikacijske vještine nezaposlenih osoba. Kroz radionicu će se obraditi sljedeće teme: aktivno slušanje, JA – poruke, zatvorena i otvorena pitanja, asertivno ponašanje.

Svi zainteresirani sudionici moraju obavezno izvršiti prijavu, najkasnije do 24. lipnja 2020. godine putem poveznice OVDJE, budući da je ograničen broj sudionika.

U Etnolandu u Pakovu Selu održana radionica "Razvoj znanja i vještina za socijalno uključivanje"

Objavljeno u Osposobljavanjem do zaposlenja

Od 16. do 18. lipnja u Etnolandu u Pakovu Selu održana je radionica "Razvoj znanja i vještina za socijalno uključivanje" u sklopu projekta "Osposobljavanjem do zaposlenja", koji se provodi na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Kodni broj: UP.02.1.1.06.0081 u okviru poziva "Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina", a financira se iz Europskog socijalnog fonda.

Ukupna vrijednost Projekta "Osposobljavanjem do zaposlenja" iznosi 593.536,00 kuna. Provedba projekta je započela 11. siječnja 2019. godine i traje 24 mjeseca.

Kroz ovu radionicu educirano je 5 stručnjaka koji rade s dugotrajno nezaposlenim osobama, a obrađene su teme: odgovornost, timski rad, proaktivnost, samostalnost, suosjećanje, menadžerske vještine, stres, komunikacijske vještine, dobra organizacija te fleksibilnost. Sve ove stečene vještine, educirani stručnjaci će primijeniti u komunikaciji sa nezaposlenim osobama.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Drniša u 2020. godini

Objavljeno u Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Drniša do 2020. godine

Pozivaju se OPG-ovi, obrti, trgovačka društva, udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti sa sjedištem na području Grada Drniša da se prijave na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Drniša u 2020. godini, koji je otvoren do 30. studenoga 2020. godine.

Obrazac zahtjeva za dodjelu potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Drniša u 2020. godini priložen je u dnu ove objave, a možete ga ispuniti i online na ovoj poveznici:

https://docs.google.com/forms/d/1FRTzYCpfCfsgsxhhRJEc5WSFiCnaOXHKDq-HE22ltZc/edit

Uz obrazac zahtjeva potrebno je dostaviti i Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti (Priložen obrazac izjave), kao i svu potrebnu dokumentaciju za prijavu na javni poziv navedenu u Javnom pozivu.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. JAVNI POZIV 1,82 MB
2. OBRAZAC ZAHTJEVA 75 KB
3. IZJAVA O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI 43 KB

Poziv na dostavu ponuda u postupku nabave: Pojačano održavanje prometnice - nerazvrstane ceste u naselju Siverić - Jabuka

Objavljeno u Jednostavna nabava

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. POZIV NA DOSTAVU PONUDA 538 KB
2. SITUACIJA - GRAĐEVINSKO RJEŠENJE 485 KB
3. SITUACIJA - PROMETNO RJEŠENJE 462 KB
4. UZDUŽNI PROFIL 291 KB
5. PRILOG 1. (PONUDBENI LIST) 14 KB
6. PRILOG 2. (IZJAVU O NEKAŽNJAVANJU) 17 KB
7. DODATAK 1. (PODACI O ZAJEDNICI PONUDITELJA) 14 KB
8. DODATAK 2. (PODACI O PODIZVODITELJU/IMA) 13 KB
9. TROŠKOVNIK 28 KB

Odobreno 487.000,00 kuna za sanaciju raskrižja u Širitovcima

Objavljeno u Novosti

Gradu Drnišu je odobreno 487.000,00 kuna za sufinanciranje radova na sanaciji opasnih mjesta - "Sanacija opasnog mjesta – semaforizacija raskrižja županijskih cesta ŽC6246 i ŽC6077 u Širitovcima" na temelju Sporazuma Ministarstva unutarnjih poslova i Grada Drniša, koji je gradonačelnik Josip Begonja prošli tjedan potpisao. Sredstva su odobrena temeljem prijave na Poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području RH za 2020. godinu, kojeg je u studenom 2019. godine objavilo Ministarstvo unutarnjih poslova.

Predmet ovoga javnog poziva su bili projetki  koji su u funkciji povećanja razine sigurnosti cestovnog prometa, a za koje se može osigurati financijska potpora iz sredstava Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2011-2020.

Vrijednost projekta – "Sanacija opasnog mjesta – semaforizacija raskrižja županijskih cesta ŽC6246 i ŽC6077 u Širitovcima" je 696.062,50 kn te će ostatak financirati Grad Drniš iz svog Proračuna. Radovi se planiraju započeti i završiti u 2020. godini.

Grad Drniš izabran kao pilot tijelo u projektu digitalizacije javne uprave

Objavljeno u Novosti

Grad Drniš je izabran kao pilot tijelo u projektu „Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu RH“, koji se financira iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., a prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava (Kodni broj: UP.04.1.1.06.0003). Nositelj projekta je Minstarstvo uprave. Projektni partner je Državna škola za javnu upravu.

Cilj projekta je povećanje učinkovitosti javne uprave optimizacijom i standardizacijom poslovnih procesa, te uvođenjem sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu. Aktivnosti predviđene za ostvarenje tog cilja jesu razviti mehanizme i alate za osiguravanje kvalitete kojima će se opseg i kvaliteta usluga koje pruža javna uprava uskladiti sa stvarnim potrebama korisnika, izgraditi IT sustav za potporu upravljanju sustavom kvalitete u javnoj upravi te razviti kompetencije zaposlenika javne uprave za upravljanje kvalitetom.

Projektom je predviđeno uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u 118 tijela javne uprave, optimizacija i standardizacija 100 poslovnih procesa odabranih tijela, uvođenje IT sustava u odabrana tijela, te edukacija i certifikacija 600 zaposlenika odabranih tijela.

Donesene interventne mjere pomoći sektoru vina

Objavljeno u Obavijesti

Slijedom potrebnih prilagodbi koje su nastale zbog promjene tržišnih uvjeta, a uslijed velikih tržišnih poremećaja uvjetovanih pojavom pandemije bolesti COVID – 19, Europska komisija je donijela niz uredbi kojima se mijenjaju ili dopunjuju postojeće mogućnosti programiranja mjera u okviru programa potpore sektoru vina uređenih Uredbom (EU) br. 1308/2013. Ovim uredbama utvrđena su nova pravila za kontrole na terenu kako bi se odvijala daljnja primjena Nacionalnog programa te isplata završenih projekata i odobravanje novih te je otvorena mogućnost izmjene Nacionalnog programa.

Popis poljoprivrede 2020. - Poziv za popisivače

Objavljeno u Obavijesti

Državni zavod za statistiku RH provest će popis poljoprivrede 2020. na cijelom području Republike Hrvatske u razdoblju od 14. rujna do 14. listopada 2020. godine.

Popis poljoprivrede 2020. opsežno je statističko istraživanje čiji je cilj dobivanje što preciznijih podataka o hrvatskoj poljoprivredi i utvrđivanje važnosti te djelatnosti za hrvatsko gospodarstvo.

8. lipnja 2020. kreće službena prijava za popisivače na web stranici Državnog zavoda za statistiku www.popispoljoprivrede.hr

Prijava traje od 8. lipnja do 15. lipnja 2020.

Na web stranici www.dzs.hr bit će objavljen javni poziv i link za prijavu na stranicu www.popispoljoprivrede.hr.

Odluka o poništenju postupka javne nabave: Izgradnja i opremanje poslovne zone u Gradu Drnišu

Objavljeno u Postupci javne nabave po zakonu o javnoj nabavi

Naručitelj Grad Drniš je uvrstio novi dokument (Odluka o poništenju predmeta/grupe) za postupak: Izgradnja i opremanje poslovne zone u Gradu Drnišu.

Dokument možete preuzeti OVDJE.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE 120 KB
2. ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA 7,93 MB