Nastavak kampanje 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj - Cilj 8: Dostojanstven rad i gospodarski rast

Objavljeno u Grad Drniš - prijatelj djece

U sklopu kampanje “17 globalnih ciljeva za održivi razvoj” koju je povodom Dana planeta Zemlje, 22. travnja 2016. Savez društava "Naša djeca" Hrvatske najavio prvim videom na temu Odgovor na klimatske promjene i Pitka voda i higijenski uvjeti, petim promo-videom želi se skrenuti pažnju na važnost dostojanstvenog rada i gospodarskog rasta te promovirati uključiv i održiv ekonomski rast.

Gotovo polovina svjetskog stanovništva danas živi s manje od 2 USD dnevno, dok se globalni porast nezaposlenosti sa 170 milijuna u 2007. godini popeo na 202 milijuna u 2012. godini od čega su gotovo 75 milijuna mlade osobe. S obzirom na to da se globalna ekonomija još uvijek oporavlja, od posljedica ekonomske krize 2008. i 2009. godine, evidentan je sporiji rast, povećanje nejednakosti i nedovoljno brzo povećanje stope zapošljavanja, koja ne ide u korak s porastom radne snage. Prema Međunarodnoj organizaciji rada, u 2015. godini bilo je više od 204 milijuna nezaposlenih.

Objavljen Natječaj za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava na temelju Programa „Potpora skupinama proizvođača za izradu specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom ...

Objavljeno u Natječaji

Natječaj za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava na temelju Programa „Potpora skupinama proizvođača za izradu specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta“ za 2016. godinu, objavljen je u Oglasnom dijelu „Narodnih novina“ br.  53/16 od  08. lipnja 2016. godine.

Predmet Natječaja je dodjela bespovratnih financijskih sredstava za pokriće dijela troškova izrade izrade specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta.

Specifikacija proizvoda je temeljni dokument na osnovi kojega proizvod sa zaštićenom oznakom proizvode svi postojeći proizvođači te kojeg će koristiti i svaki novi proizvođač koji želi proizvoditi odnosno stavljati na tržište proizvod na koji se specifikacija odnosi.

Sredstva za realizaciju Programa u iznosu od 589.000,00 kuna osigurana su u Državnom proračunu za 2016. godinu, u okviru proračunske pozicije Ministarstva poljoprivrede.

Tekst Programa možete naći ovdje, kao i tekst Natječaja, te Upute za podnositelje zahtjeva za potporu.

Rok za predaju zahtjeva za potporu je 60 dana od dana objave Natječaja u „Narodnim novinama“, odnosno do 08. kolovoza 2016. godine.

Obavijest o izboru Drniša kao jednoga od deset odredišta za uređenje vježbališta na otvorenome na temelju glasovanja u okviru projekta Pokret za radost 2016.

Objavljeno u Obavijesti

Drniš je među deset gradova u Hrvatskoj koji će od Coca Cole dobiti aktivnu zonu za vježbanje u okviru projekta Pokret za radost. Službeno se očitovala Coca Cola priopćenjem koje je danas stiglo u Grad Drniš.

Drniš će igralište dobiti zahvaljujući prvenstveno građanima koji su od 15. travnja do 15. lipnja glasovali za Drniš na stranici pokretzaradost.hr

Među njima posebno su se istaknuli građani okupljeni u Facebook grupi Aktivna zona Drniš koji su svakodnevno animirali Facebook korisnike na angažman.

Za Drniš su glasovali brojni građani, raseljeni Drnišani, prijatelji Drniša iz cijele Hrvatske, iz Poljske, Njemačke, Slovačke i brojnih drugih zemalja ... 

Kod glasovanja Coca Cola je uvažila parametre poput broja stanovnika i broja internetskih priključaka kako bi jednaku priliku za uspjeh dobili svi gradovi u Hrvatskoj.

Sudjelovalo je 127 gradova a Drniš je natjecanje završio na visokom 5. mjestu.

Prva je Hrvatska Kostajnica, slijede Vrgorac, Cres i Imotski.

Nakon Drniša na rang listi među prvih deset koji su izborili igralište su i Vis, Komiža, Slunj, Pleternica i 10. je naš susjedni grad – Knin.

Igrališta će se uređivati u suradnji sa lokalnom zajednicom, Coca Cola će uskoro održati sastanak sa predstavnicima Grada Drniša kako bi dogovorili sve pojedinosti u vezi s postavljanjem, kao što je mjesto, dozvole za uređenje vježbališta, infrastruktura i dr., te kako bi dogovorili rokove postavljanja.

U aktivnoj zoni, odnosno vježbalištu na otvorenome, nalazit će se sprave za vježbanje kojima će se moći koristiti umirovljenici, tinejdžeri, rekreativci, profesionalni sportaši, odnosno svi zainteresirani za aktivan život i vježbanje na otvorenome.

Nakon otvaranja vježbališta će biti predana u trajno vlasništvo lokalnim zajednicama.

Izvor: Grad Drniš, Radio Drniš

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. OBAVIJEST 429 KB

Nastavak kampanje 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj - Cilj 9: Industrija, inovacije i infrastruktura

Objavljeno u Grad Drniš - prijatelj djece

U sklopu kampanje “17 globalnih ciljeva za održivi razvoj” koju Savez društava "Naša djeca" Hrvatske provodi povodom Dana planeta Zemlje, 22. travnja 2016. najavljenu prvim videom na temu Odgovor na klimatske promjene i Pitka voda i higijenski uvjeti, četvrtim promo-videom želi se skrenuti pažnju na važnost izgradnje održive infrastrukture, promociju održive industrijalizacije i poticanje inovativnosti.

Ulaganja u infrastrukturu ključna su za postizanje održivog razvoja te pokretač gospodarskog rasta i razvoja. Tehnološki napredak također je ključan za pronalaženje trajnih rješenja za ekonomske i ekološke izazove i temelj za postizanje ciljeva zaštite okoliša. Promoviranje i razvitak održivih gospodarskih grana i investicija u znanstvena istraživanja i inovacije predstavljaju važne načine poticanja održivog rasta. Bez tehnologija i inovacija, neće se dogoditi industrijalizacija, a bez industrijalizacije neće se moći dogoditi ni razvoj.

Više od četiri milijarde ljudi danas nema pristup internetu, od čega njih 90% živi u zemljama u razvoju. Rješavanje ovog digitalnog jaza neophodno je za jednak pristup informacijama i znanju, što zauzvrat potiče inovacije i preduzetništvo. Razviti kvalitetnu i održivu infrastrukturu znači podržati ekonomski razvitak, s fokusom na jeftin i jednak pristup za sve te stoga treba podržati razvoj domaće tehnologije, istraživanje i razvoj, posebice u zemljama u razvoju te povećati pristup informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, uključujući i pristup internetu u najnerazvijenijim zemljama.

Video-kampanjom Savez društava Naša djeca Hrvatske sudjeluje u Razvojnoj Agendi 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj usvojenoj na Summitu o održivom razvoju, održanom 25. rujna 2015. godine. Države članice Ujedinjenih naroda usvojile su Program održivog razvoja do 2030. godine, koji sadrži 17 Ciljeva održivog razvoja s ciljem iskorjenjivanja siromaštva, borbe protiv neravnopravnosti i nepravde i rješavanja pitanja klimatskih promjena do 2030. godine. Čelnici zemalja ističu da se globalni ciljevi za sljedećih 30 godina ne odnose samo na zemlje u razvoju i siromašne zemlje, već da su one obveza i odgovornost svih zemalja u suzbijanju nejednakosti, siromaštva, neravnopravnosti i odgovora na klimatske promjene i održivi razvoj općenito.

Savez DND-a prepoznao je takav globalan Program održivog razvoja kao izuzetno važan i vrijedan jer promiče i stvaranje održivih vrijednosti za djecu te bolji položaj djece u društvu. Stoga su se odlučili na aktivno zagovaranje Programa kroz svoje promotivne aktivnosti kako bi se svijest o njegovoj vrijednosti proširila i na prostore RH.

Četvrti video, cilj br. 9– Industrija, inovacije i infrastruktura pogledajte i ovdje.

Objavljen Natječaj za provedbu operacije 8.5.2. "Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture"

Objavljeno u Natječaji

Obavještavamo sve zainteresirane da je u Narodnim novinama 53/16 objavljen Natječaj za provedbu podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ tip operacije 8.5.2. “Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“.

Prihvatljivi korisnici potpore u okviru tipa operacije 8.5.2. su:  1. šumoposjednici 2. udruge šumoposjednika/šumovlasnika 3. trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama 4. udruge civilnog društva i 5. pravne osobe registrirane za djelatnosti zaštite prirode. 

U okviru tipa operacije 8.5.2. prihvatljiva za potporu su ulaganja u radove, opremu, usluge i materijale potrebne za: 1. uspostavu, uređenje i održavanje staza, odmorišta, vidikovaca, stuba, ljestvi, nadstrešnica, edukacijskih i informativnih ploča i smjerokaza u šumi i na šumskom zemljištu i 2. izradu, dizajn i održavanje edukacijskih, informacijskih i signalnih ploča. Također, prihvatljivi su i opći troškovi kao što su usluge konzultanata, ovlaštenih osoba, inženjera i drugi opći troškovi potrebni za pripremu i provedbu projekta uključujući idejni plan ulaganja te ostalu projektno-tehničku dokumentaciju potrebnu za pripremu i provedbu projekta kao što su studija utjecaja na okoliš i prirodu (odgovarajuća procjena vezana za ulaganja na području ekološke mreže Natura 2000), u maksimalnom iznosu od 10% ukupnih prihvatljivih troškova, a sukladno članku 18. provedbenog Pravilnika (NN 45/16). Sredstva javne potpore iznose ukupno 2.500.000,00 kuna, a intenzitet javne potpore po projektu iznosi 100 posto od ukupnih prihvatljivih troškova.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. lipnja 2016. do 17. listopada 2016.

Detaljnije o samoj mjeri možete pogledati ovdje.